Kurator uratowała Czechowicza

Determinacja i upór rodziców uczniów, którzy stanowczo zaprotestowali przeciwko likwidacji szkoły opłacił się – „19” zostaje przy ul. Szkolnej

Lubelska kurator oświaty nie zgodziła się na likwidację Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Wiceprezydent ds. oświaty Mariusz Banach już zapowiedział, że miasto nie będzie odwoływać się od tej decyzji. Dzieci nadal będą mogły uczyć się w małej, kameralnej placówce w centrum miasta, przy ul. Szkolnej.

Przypomnijmy! W połowie grudnia rada miasta głosami radnych klubu prezydenta Krzysztofa Żuka podjęta uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji „19”. Radni chcieli, by placówka przy Szkolnej przestała istnieć z dniem 31 sierpnia, a jej budynek przejęło sąsiadujące przez ścianę IV LO, borykające się ze sporymi lokalowymi problemami. 180 dzieci z SP nr 19 miało od 1 września trafić do innej, równie niewielkiej podstawówki nr 25 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Sierocej.

Pomysłowi od samego początku przeciwstawiała się liczna grupa rodziców uczniów, którzy nagłośnili sprawę w lubelskich mediach, założyli na Facebook profil „Nie dla likwidacji Szkoły Podstawowej nr 19”, a także swoje stanowisko i argumenty za pozostawieniem placówki przy ul. Szkolnej zaprezentowali Lubelskiej Kurator Oświaty i Wychowania Teresie Misiuk oraz ministrowi edukacji Przemysławowi Czarnkowi. Oboje wówczas, po wysłuchaniu argumentów protestujących, obiecali im, że nie zgodzą się na likwidację „19”.

Rodzice stanowczo protestowali i zapowiadali, że jeśli likwidacja nastąpi, to nie przeniosą swoich dzieci do SP nr 25, szkoły o zdecydowanie niższym poziomie nauczania i gorszej bazie, ale wybiorą dla nich inne placówki w mieście. W tej sytuacji nie byłoby możliwe, tak jak planował to Ratusz, przeniesienie klas w całości, a także zapewnienie pracy wszystkim nauczycielom.

W przesłanej w ubiegły poniedziałek do miasta opinii kurator Teresa Misiuk napisała, że likwidacja szkoły o wypracowanej przez zespół nauczycieli wysokiej efektywności nauczania, sukcesach dydaktycznych uczniów byłaby nieuzasadniona merytorycznie. Kurator podkreśliła, że planowany remont budynku liceum nie może być przesłanką i powodem likwidacji bardzo dobrze funkcjonującej szkoły podstawowej tylko dlatego, że znajduje się ona w jego sąsiedztwie. – Decyzja o reorganizacji sieci szkół i dostosowaniu jej do potrzeb mieszkańców wymaga uzgodnień uwzględniających różne stanowiska, możliwości materialne, społeczne, a przede wszystkim dobro dzieci – napisała T. Misiuk i zwróciła także uwagę, że likwidacja Szkoły Podstawowej nr 19 ograniczyłaby w miejskiej sieci szkół liczbę placówek kameralnych „o dużej indywidualizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych”.

– Od początku o tym mówiliśmy, zarówno podczas Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta, jak i sesji, na której radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji szkoły. „19” to mała, kameralna placówka. To szkoła z tradycją, wielokrotnie nagradzana, wyróżniana, współpracująca z wieloma organizacjami pozarządowymi, realizująca ciekawe projekty. W dniu, kiedy radni głosowali nad losem szkoły, nasi uczniowie odbierali nagrodę w Ambasadzie Hiszpańskiej za udział w konkursie filmowym. I taką szkołę miasto chciało zlikwidować! – mówi Krzysztof Basiński, tata jednej z uczennic, który z grupą rodziców nie bał się głośno przeciwstawić zamiarom Ratusza.

Na decyzję kurator miasto w ciągu 7 dni mogło wnieść zażalenie do ministra edukacji i nauki. Już na drugi dzień wiceprezydent Mariusz Banach, odpowiadający za oświatę, zapowiedział, że Ratusz nie będzie się odwoływał.

– Nie jest tajemnicą, że pan minister brał udział w wydaniu tej decyzji, więc traktujemy ją już poniekąd jako decyzję pana ministra. Po drugie, wydaje nam się, że zamieszania wokół tej szkoły w tej chwili absolutnie wystarczy. Te dzieci potrzebują spokoju i tego, by spokojnie się uczyć. Dlatego negatywną opinię pani kurator, która jest dla nas wiążąca, traktujemy ostatecznie – przyznał wiceprezydent Banach, nie kryjąc rozczarowania opinią.

Co dalej?

W czwartek w SP nr 19 odbyło się spotkanie rodziców z dyrektor placówki. Choć oficjalnie nie otrzymali jeszcze z miasta informacji, o tym że szkoła nie zostanie zlikwidowana, planowali już działania, które pozwolą placówce rozwijać się i pokażą, że decyzja podjęta przez kurator była jak najbardziej słuszna. Przede wszystkim zwrócą się do miasta z prośbą o odblokowanie rekrutacji do pierwszej klasy dla dzieci spoza obwodu, co pozwoliłoby na utworzenie dwóch klas pierwszych, na co miasto nie pozwoliło w ubiegłym roku. Ponadto będą gorąco zachęcać tegorocznych uczniów klas 6 do podjęcia nauki w klasie 7, hiszpańskiej. „19” to jedna z dwóch w Polsce podstawówek dwujęzycznych pod patronatem ambasady hiszpańskiej, gdzie drugi język wprowadzony jest już od 4 klasy. Od 7 klasy, wtedy kiedy w szkołach podstawowych do programu nauczania wchodzi drugi język obcy, wymiar lekcji hiszpańskiego to 5 godzin tygodniowo.

Szansą dla rozwoju byłoby też umożliwienie utworzenia w „19” zerówki, o co szkoła zabiega bezskutecznie u miasta od kilku lat. To automatycznie zapewniłoby rekrutację do klasy pierwszej.

LK

1 KOMENTARZ

  1. Wszystko to takie żałosne, jestem ciekawa czy za parę lat ci sami rodzice będą tak walczyć o 19, kiedy ich dzieci opuszczą mury tej szkoły? Może i nie nastąpi likwidacja SP 19 ale samoczynnie te dwie szkoły tzn. SP 25 z czasem same wygasną ze względu na niską liczebność dzieci. Szkoda tylko, że poprzez lansowanie się 19, SP 25 została tą szkołą gorszą, ze słabszymi wynikami. Nikt sobie nie zadał trudu żeby przeanalizować 19, jaka to statystyka jak tam w roku szkolnym 2020/21 nie było egzaminu ósmoklasisty. Gratulacje tym rodzicom pieniaczom!!!!!!!! Weźcie się lepiej za wychowanie swoich dzieci, bo licealiści, którzy korzystają z sal w SP 19 wiele mają zastrzeżeń co do kultury osobistej i słownej Waszych dzieci. Niektórzy uczniowie twierdzą, że przydałaby im się resocjalizacja w jednej z lubelskich szkół katolickich, wtedy dopiero poznaliby co to znaczy szacunek do drugiej osoby.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here