Las znaków na Ceramicznej

Po remoncie końcowego odcinka ulicy Ceramicznej drogowcy ustawili kilkanaście znaków, niemal jeden przy drugim. – Jest ich tak wiele, że jadąc zgodnie z przepisami nie ma szans, by je wszystkie zrozumieć – informuje nasz czytelnik.

Kilka tygodni temu zakończył się długo oczekiwany remont ul. Ceramicznej, na odcinku od bloków komunalnych do granicy miasta z gminą Chełm. Przy jezdni drogowcy ustawili kilkanaście znaków drogowych informujących m.in. o drodze z pierwszeństwem przejazdu, zakazie ruchu dla rowerów czy przejściu dla pieszych.

– Jest ich stanowczo za dużo i są ustawione w zbyt bliskiej odległości. Jadąc autem nie da się ich wszystkich odczytać i zapamiętać – alarmuje nasz czytelnik. – Czy nie można było ograniczyć liczby tych znaków?

Departament Inwestycji i Rozwoju w chełmskim magistracie podkreśla, że przebudowany odcinek ul. Ceramicznej został oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. – Nie ma możliwości ustawienia znaków obowiązujących na całym odcinku ulicy, ponieważ ul. Ceramiczna posiada skrzyżowania z innymi ulicami, a każde z tych skrzyżowań musi być oznakowane odrębnymi znakami – tłumaczy Biuro Prasowe Prezydenta Chełma. (s)