Trzy lata wielkich zmian

OSP Wojsławice po remoncie

To były bardzo dobre dla Wojsławic trzy lata. Gmina już pozyskała prawie 8 mln zł, a przewidywana wartość zrealizowanych przedsięwzięć przekroczy 12 mln zł. Dużo pieniędzy pozyskano ze źródeł, do których wcześniej gmina sięgała rzadko, albo wcale. Wiele od siebie dali też sami mieszkańcy angażując się w społeczne prace.

– Jeśli do tego doliczymy jeszcze fundusze pozyskane przez jednostki, instytucje z innych źródeł, ta kwota będzie znacznie wyższa – mówi wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski. – Za pośrednictwem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zdobyliśmy pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Narodowego Centrum Kultury, z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, ze Starostwa Powiatowego w Chełmie i z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w łącznej wysokości 64 131 zł. Pieniądze pozyskały też stowarzyszenia i OSP z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie 103 700 zł. Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice z Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej dostało 220 049 zł.
Jak widać, bilans pozyskanych środków przez gminę, porównując do poprzednich kadencji, jest imponujący. Tylko same stowarzyszenia i GCKSiT zdobyły wsparcie w wysokości 387 874 zł. Warto podkreślić, że z większości tych instrumentów finansowania skorzystano dopiero w tej kadencji samorządu. W ubiegłych do nich w zasadzie nie sięgano. – Inicjowanie powstawania nowych stowarzyszeń i aktywizacja już istniejących przyniosła dość wymierne efekty – uważa wójt Gołębiowski. – Dzięki aktywności naszych mieszkańców, powstaniu nowych stowarzyszeń i sięganiu przez nie po zewnętrzne środki finansowania oraz wykonaniu przez nich w tzw. czynie społecznym, bądź jak kto woli wolontariacie, wielu prac remontowych, osiągnięto znaczące i widoczne efekty w wielu lokalnych społecznościach, szczególnie w remontach i odnawianiu świetlic oraz atrakcji turystycznych.
Wartość przeprowadzonych remontów szacowana jest na kwotę 322 738 zł. W tym mieszkańcy wykonają prace na kwotę 87 503 zł. A tak te wartości przedstawiają się na poszczególnych remontowanych obiektach: Putnowice Kolonia – 93 819 zł, Nowy Majdan – 96 986 zł, Turowiec – 50 081 zł, Rozięcin – 26 526 zł, OSP Wojsławice – 55 324 zł.
– Jeżeli popatrzymy raz jeszcze na liczby pozyskanych dotacji przez stowarzyszenia i na wartość wykonanych prac przez mieszkańców, to możemy stwierdzić, że został uruchomiony wielki kapitał społeczny, kapitał ludzki, dzięki któremu wykonano wiele zadań bez obciążania budżetu naszej gminy – podkreśla z dumą Henryk Gołębiowski. – Dzisiaj z ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że nie było jeszcze w historii gminy Wojsławice w tak krótkim okresie tylu inwestycji, tylu pozyskanych środków zewnętrznych i tak wysokiej ich wartości.
O gminnych sukcesach na niwie kultury, podejmowanych działaniach promocyjnych napiszemy za tydzień. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here