Latarnie straszą

Słupy latarni są u podstawy na wylot przeżarte rdzą

Słupy z latarniami między blokami Świętokrzyska 1 i Świętokrzyska 3 a blokiem Gorczańska 2 w Lublinie wymagają pilnego remontu – zaalarmował nas czytelnik.


– Słupy są na dole całkowicie skorodowane, u ich podstaw widać duże dziury. Mogą się złamać i runąć na chodnik w najmniej oczekiwanym momencie – napisał czytelnik z Choin. Wspomniane słupy rzeczywiście wymagają pilnego remontu.
Skorodowane latarnie należą do Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Choiny”. Ich zły stan techniczny jest znany jej przedstawicielom: „Latarnie te są pod stałą kontrolą pracowników spółdzielni. Dodatkowo wyjaśniamy, iż w dniu 19 września 2017 r. zawarto przed Sądem Rejonowym w Lublinie ugodę, która zakończyła spór pomiędzy Spółdzielnią a Gminą Lublin dotyczący ponoszenia nakładów na nieruchomość wspólną, której częścią składową są również te latarnie. W związku z powyższym w miesiącu październiku nastąpi remont lub całkowita wymiana latarni usytuowanych na trawnikach w pobliżu bloku nr 2 przy ul. Gorczańskiej – poinformował nas zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Choiny”. (EM.K.)