Łatwiej znaleźć góry i doliny

Przekazanie atlasów podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży w Lublinie

Grażyna Kierznowska, Główny Geodeta Kraju, przekazała dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie wyjątkowe mapy. Teraz nauka geografii powinna być o wiele łatwiejsza.


Każdy pakiet edukacyjny składa się z plansz z 38 mapami. Użyte w nich symbole, nazwy i oznaczenia są identyczne jak w piśmie Braille’a. Dzieciom odczyt map ułatwiają wypukłości i zarysy kontynentów oraz wyraźny, jaskrawy druk. Mapy przygotowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii to cenna pomoc dydaktyczna, której brakowało na lekcjach.
– Tak jak we wszystkich szkołach uczymy według podstawy programowej i obowiązuje nas praca z mapą. Przy niewidomych dzieciach bardzo brakowało nam map wypukłych. Nauczyciel sam musiał sobie radzić, pogrubiając, uwypuklając punkty na mapach kontynentów – mówi Ewa Puderecka, wicedyrektor SOSW im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, nauczycielka geografii. – Jakość wykonania jest o wiele lepsza niż dotychczas, tu punkty są o wiele lepiej wykonane: łagodniejsze do dotyku, karty nie są śliskie, palce dzieci się nie przyklejają i myślę że mapy będą bardziej trwałe. Szkole brakuje pomocy z wielkim drukiem, które byłyby dostępne również dla uczniów słabowidzących. Nauczyciele muszą je wykonywać sami. Podręcznik, choć dostosowany do potrzeb osób niewidzących, nie wystarcza. Problem jest choćby z globusem brajlowskim, bo jest trudno dostępną i drogą pomocą – dodaje pani dyrektor.
Ośrodek obejmuje opieką ponad 200 dzieci – od przedszkolaków do licealistów. Większość z nich pochodzi z Lublina, ale do placówki uczęszczają uczniowie z całej Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Uczniowie zachwyceni

– Na tych mapach lepiej się wyszukuje, są wyraźne kontynenty – mówi niewidomy – piętnastoletni Patryk.
– Oznaczenia są dobrze opisane, bardzo to fajne. Czegoś takiego jeszcze nie miałam, bo poprzednie atlasy były bardzo niewyraźne. Chyba lepiej będzie się uczyć z takiej mapy – potwierdza Agata, uczennica drugiej klasy Technikum Masażu.
Mapy przekazała uczniom osobiście 5 marca minister Grażyna Kierznowska. – W całej Polsce rozdano do tej pory około dwustu atlasów. Nie kierujemy się żadnymi przesłankami, po prostu te szkoły, które się do nas zgłaszają i chcą dostać taki atlas, to go otrzymują. W opracowaniu jest w tej chwili atlas Polski – podkreśla pani minister. Szkoła z Lublina to pierwsza placówka z Lubelszczyzny do której trafiły atlasy. – Czekamy też na uwagi osób niedowidzących dotyczące użytkowania atlasu, żebyśmy wiedzieli, jak można je dalej poprawiać – deklaruje Grażyna Kierznowska. Aby otrzymać mapy, szkoła może zgłosić się do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z prośbą o nieodpłatne przekazanie atlasu.
(EM.K.)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii od ponad 30 lat opracowuje i publikuje specjalne mapy przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących. Atlas zdobył 3 nagrody – dwie krajowe, przyznane przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz jedną międzynarodową, przyznaną podczas konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Dreźnie. W jego opracowaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych i nauczyciele geografii w szkołach dla niewidomych.