„Lecz nagle Marian ze schodów spadł…”

Sensacyjny rozłam w Ruchu 11 Listopada! Że co, że nie słyszeli państwo o takiej partii? Nie szkodzi, za to zwłaszcza lublinianie kojarzą na pewno przynajmniej jednego jej członka. A dokładniej – ex-członka i byłego już lidera, Mariana Kowalskiego. Tak, tego samego – człowieka silnej ręki, speca od kulturystyki, ochrony obiektów dyskotekowych i startowania na prezydentów. Różnych. Obecnie – Lublina, z ramienia komitetu „My z Lublina”.


Sylwetka kulturysty nie sugeruje, że mamy do czynienia z tak ruchliwym osobnikiem – a jednak Kowalski zdążył już oblecieć wiele innych partii. Był w RTR, UPR, kandydował z Samoobrony, zakładał Ligę Wschodnią, liderował Ruchowi Narodowemu, reprezentował ONR, stworzył Narodowców RP, a ostatnio właśnie R11/11, jak to po amerykańsku zapisywano skrót owego ugrupowania. I jako, że dwie ostatnie formacje Kowalski sam założył – więc i sam się z nich wykluczył, ogłaszając, że nie spełniają one jego oczekiwań.

Tym razem miało pójść o zbyt słabe poparcie udzielane w kampanii samorządowej i prezydenckiej – zwłaszcza przez tych kolegów partyjnych, którzy jednocześnie są wyznawcami Kościoła Nowego Przymierza, kontrowersyjnej grupki polityczno-religijnej, z którą przed kilkoma laty związał się Kowalski. Lider KNP, tytułujący się pastorem Paweł Chojecki promował dotąd Kowalskiego w swojej telewizji internetowej – za co ten odwzajemniał mu się nawoływaniem do wpłat na konto wspólnych inicjatyw. I nagle ta znana i rozpoznawana w kręgach radykalnej prawicy spółka – rozpadła się z hukiem!

A mówiły jaskółki, że niedobre są…

Kowalski niespodziewanie pożegnał się z widzami telewizji Chojeckiego, zapowiadając, że już do niej nie powróci, następnie „pastor” ogłosił, że za krokiem Kowalskiego stoi zmasowana akcja konspiracyjnych sił wrogich jego Kościołowi, na co z kolei Kowalski odpłacił się oświadczeniem, że działalności polityczna środowiska Chojeckiego służyć ma jedynie werbowaniu nowych wiernych, głównie w celach finansowych.

Na co z kolei padły oskarżenia o korzystanie ze znacznych sum pochodzących z tych samych źródeł itd. Dotychczasowi przyjaciele zajęli się w najlepsze opluwaniem się w Internecie, nieliczni zwolennicy podzielili się na ziejące wzajemną nienawiścią obozy. A mimo to folklor ten nadal deklaruje zamiar… poważnego udziału w wyborach samorządowych. Niestety, robi przy tym niezasłużoną reklamę miastu, cały czas głosząc, że przecież „My z Lublina”…
TAK