Leczą przez sztukę

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci i młodzieży opiera się na zasadzie całościowego zaspokajania ich potrzeb, aktywizowania oraz integracji społecznej. Znaczącą rolę odgrywa tu arteterapia, czyli leczenie przez sztukę. Właśnie tę metodę zastosował podopieczny stowarzyszenia „Lepsze Jutro” – Patryk Osieleniec, pisząc książkę pt. „Gra”.

Treść książki „Gra” to opowiadania pisane przez Patryka Osieleniec – niepełnosprawnego chłopca, które powstały w wyniku przelania na papier własnych przemyśleń w połączeniu ze zdobywaną wiedzą. Patryk pisał książkę będąc jeszcze uczniem gimnazjum. Dziś ma 18 lat i mieszka we Włodawie. Jest uczniem maturalnej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie. Od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, ma ogromne problemy z chodzeniem oraz bardzo słaby wzrok, a w „szufladzie” kolejne 2 książki do wydania. Treści zawarte w „Grze” były inspiracją do prac plastycznych wykonywanych podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w ramach arteterapii w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Lepsze Jutro” we Włodawie. – Ilustracje wykonały dwie osoby niepełnosprawne intelektualnie: Ania i Bartek – mówi Jolanta Kołtun, koordynator projektu. – Ania ma 16 lat lat, cierpi na zespół wad wrodzonych, jest uczennicą w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Włodawie. Bartek ma 19 lat, jest dotknięty zespołem wad wrodzonych, w tym zespołem Downa i autyzmem. Nie mówi, kończy gimnazjum dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zajęcia plastyczne są dla nich ucieczką od świata zewnętrznego, pozwalają im na wyrażenie siebie i swoich myśli. Ania rysuje, maluje, tworzy kompozycje i kolaże. Bartek najchętniej rzeźbi w drewnie, glinie, gipsie, wykonuje odlewy i maluje – dodaje Kołtun. W redagowaniu książki pomagała Romualda Grabowska – dziennikarka, a nad przygotowaniem ilustracji czuwała Agnieszka Kuryłowicz – malarka z wieloletnim doświadczeniem, członkini Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej we Włodawie.
Książkę „Gra” wydano w ramach projektu „Książka Patryka – promocja twórczości osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2”). Dofinansowano przez Fundację Historia i Kultura. (b)