Leki 75+

Od 1 września lekarze mogą przepisywać darmowe leki dla seniorów. Przysługują osobom, które ukończyły 75 lat. Nie jest jednak tak, że można zgłosić się do apteki z dowodem i domagać się wydania darmowego syropu czy tabletek.

Lista dostępnych za darmo leków jest ograniczona. Nie wszyscy seniorzy najwyraźniej to wiedzą, bo w ubiegłym tygodniu nasz czytelnik był świadkiem, kiedy starsza pani domagała się od farmaceutki wydania jej za darmo leków, mówiąc, że ma ponad 75 lat, a w telewizji mówili, że dla takich osób lekarstwa są bezpłatne.
Przede wszystkim liczy się wiek – do otrzymania bezpłatnych leków są uprawnieni wszyscy pacjenci od dnia 75. urodzin. Recepta na bezpłatne leki może być wystawiona najwcześniej w tym dniu. Lek musi znajdować się na liście bezpłatnych leków opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Bezpłatne leki mogą wypisywać wyłącznie: uprawnieni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ); uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej; lekarze wypisujący recepty dla siebie i dla rodziny. Recepty na bezpłatne leki nie mogą wystawiać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej świadczący usługi w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Recepta musi być oznaczona przez osobę wystawiającą w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolem S.

Farmaceuta nie ma prawa poprawiania tego kodu na recepcie. Na tej samej recepcie mogą również znaleźć się leki refundowane i odpłatne. Jeżeli leki, które są bezpłatne, zaleca lekarz specjalista, to choć nie ma uprawnień do wystawienia recepty na leki bezpłatne, może przekazać lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej pisemną informację na temat zalecanego leczenia a lekarz POZ wystawi receptę na darmowy lek. Jeżeli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, którego senior wybrał (składając deklarację), jest np. nieobecny, recepty na bezpłatne leki może mu wystawić inny lekarz POZ zatrudniony albo wykonujący zawód u tego samego świadczeniodawcy lub lekarz POZ zastępujący w udzielaniu świadczeń nieobecnego lekarza. – Zachęcamy seniorów do wyjaśniania swoich wątpliwości pod naszymi numerami telefonów – mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału NFZ. Pod tymi numerami uzyskać można w województwie lubelskim szczegółowe informacje na temat bezpłatnego dostępu do leków dla osób powyżej 75. roku życia: 81 53 10 519; 81 53 10 656; 81 53 10 684
Lista bezpłatnych leków stanowi część obwieszczenia refundacyjnego. Zawiera 1129 pozycji (1129 preparatów) obejmujących 68 substancji czynnych. Objęte bezpłatnym dostępem są leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego (głównie choroby przewlekłe, takie jak np. choroby serca i układu krążenia, choroba Parkinsona, osteoporoza). Lista bezpłatnych leków będzie zmieniana co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym. Jak deklaruje rząd, do 2017 zamierza przeznaczyć na leki dla seniorów kwotę 564 miliona złotych. (EM.K.)

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

1. Wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia).
2. Recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”.
3. Wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.