Letnie dziecińce rozpoczęte

Jak co roku podczas wakacji dzieci z terenu gminy Włodawa mają możliwość skorzystania z mnóstwa atrakcji przygotowanych tylko i wyłącznie z myślą o nich. Już od 30 lipca, w godzinach od 9 do 13, w świetlicach w Stawkach, Różance, Susznie, Krasówce, Żukowie, Korolówce-Osada, Korolówce, Orchówku i Sobiborze potrwają dwutygodniowe zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Włodawa.

Zajęcia odbywają się w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniem behawioralnym i innymi zachowaniami ryzykownymi, pn. „Realizacja programu profilaktycznego podczas dwutygodniowych zajęć w okresie wakacji skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Włodawa o charakterze profilaktycznym, zdrowotnym i sportowym”.

Tematem przewodnim zajęć będą dopalacze i zagrożenia jakie niesie ich używanie. W ramach programu organizatorzy zaplanowali codzienne bloki rekreacyjne dla uczestników, a także warsztaty piernikowe. Letnie dziecińce potrwają do 10 sierpnia. (a)