Licząc na drogi, wydadzą na dokumentację

W dziewiętnastu sołectwach gminy Leśniowice przeprowadzono zebrania wiejskie w sprawie funduszy sołeckich. W większości mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu funduszy na dokumentację niezbędną do przebudowy dróg.

Fundusz sołecki to wyodrębniona z budżetu gminy pula pieniędzy przeznaczona do dyspozycji mieszkańców. Wysokość funduszu sołeckiego dla konkretnego sołectwa ustala się na podstawie liczby jego mieszkańców i tzw. kwoty bazowej. We wnioskach mogą się znaleźć przedsięwzięcia, zaliczające się do zadań własnych gminy.

Kwota funduszu sołeckiego na rok 2022 w gminie Leśniowice wynosi 368 107,70 zł i jest o 11 396, 05 zł wyższa niż w roku 2021. Podczas zebrań sołeckich mieszkańcy spotkali się z przedstawicielami Urzędu Gminy Leśniowice i decydowali na co chcą wydać fundusze sołeckie. Przeznaczali je w większości na dokumentację techniczną przebudowy dróg, dzięki czemu gmina może skutecznej pozyskiwać dotacje na inwestycje drogowe.

Mieszkańcy sołectw przeznaczyli też fundusze sołeckie m.in. na zakup materiałów do utwardzania dróg, zakup i montaż wiat przystankowych, doposażenie świetlic i remiz, zakup tablic informacyjnych. Kolejne zebrania w świetlicach wiejskich już w październiku. Będą to zebrania sprawozdawcze jednostek OSP. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here