Likwidacja z furtką

Jednogłośnie radni miejscy z Siedliszcza przegłosowali uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bezku. Decyzję poparła rada pedagogiczna, rodzice i kuratorium. Ale i tak władze gminy zostawiły mieszkańcom pewną furtkę do utrzymania filii szkoły.

Do końca lutego władze miasta i gminy Siedliszcze musiały podjąć uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji szkoły w Bezku. Na sesji, 15 lutego, przeszła ona jednogłośnie. Nic dziwnego, skoro poprzedzona była spotkaniami z radą pedagogiczną szkoły i rodzicami uczniów. Sprzeciwu wobec planów nie miało też kuratorium oświaty. Uczniowie będą dowożeni nowym autobusem, który kupił samorząd. Pracę w Zespole Szkół w Siedliszczu znajdą wszyscy nauczyciele z Bezku, którzy nie mają jeszcze uprawnień emerytalnych, i dwie sprzątaczki. Ale i tak władze gminy zostawiły mieszkańcom pewną furtkę.
– Burmistrz obiecał, że jeśli do końca sierpnia rodzice złożą pisemne deklaracje, że chcą posłać dzieci nie do szkoły w Siedliszczu, a do szkoły w Bezku, to utworzymy tam trzyklasową filię – mówi Wiesław Prażnowski, przewodniczący Rady Miasta Siedliszcze. – Warunek: tych deklaracji musi być co najmniej dziewięć.
Ale mało prawdopodobne, by tyle się uzbierało. Warunki nauki w szkole w Siedliszczu, tamtejsze zaplecze dydaktyczne i sportowe jest znacznie lepsze niż w Bezku. Poza tym dzieci z Bezku będą odbierane i przywożone praktycznie pod dom. (bf)