Literackie sukcesy uczniów

Talenty pisarskie dwojga uczniów włodawskich szkół zostały docenione w XIII Wojewódzkim Konkursie Literackim „Odwaga i rozwaga”, zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Jego laureatami w kategorii „proza” zostali Kacper Skoczelas – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie i Weronika Urbańska – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie. Opowiadania obojga laureatów – „Spotkanie trzeciego stopnia” i „Perypetie Stefana” – ukazały się drukiem w wydawnictwie pokonkursowym pt. „Przerwa w ruchu ulicznym”. Uczniów do udziału w konkursie przygotowały nauczycielki: Ewelina Komaszewska-Krywicka (SP nr 2) i Renata Sidoruk (I LO). (a)