Łopaty poszły w ruch

We wtorek 3 marca ruszyła  długo oczekiwana przebudowa krajowej „Dwunastki”. Drogowcy rozpoczęli prace od ul. Wschodniej. Tydzień później ekipy budowlane zobaczymy na najbardziej zniszczonym odcinku ul. Rejowieckiej. Cała inwestycja została podzielona na trzynaście etapów.

Jest harmonogram przebudowy krajowej „Dwunastki” w granicach administracyjnych Chełma. W okresie realizacji prac kierowcy muszą spodziewać się niemałych utrudnień w ruchu. Zaproponowany przez generalnego wykonawcę inwestycji (firmę „Budimex”) i zaakceptowany przez miejskich urzędników plan zakłada trzynaście etapów robót.

– Miasto czeka złożone przedsięwzięcie logistyczne – twierdzi Ewa Budzyńska-Sawa, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju. – By minimalizować utrudnienia, wykonawca dopuszcza wprowadzanie ruchu na poszczególnych etapach przed ułożeniem wierzchniej warstwy asfaltu. Niemniej musimy pamiętać, że przez najbliższe 20 miesięcy droga krajowa nr 12 będzie jednym placem budowy. Dlatego apelujemy do kierowców i mieszkańców o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość – dodaje.

Pierwsze prace mają rozpocząć się już we wtorek 3 marca. Ekipy budowlane pojawią się na ul. Wschodniej. Prace obejmą kilkusetmetrowy odcinek od granicy miast w kierunku centrum, aż do ul. Stolarskiej, włącznie z budową nowego wiaduktu nad torami w kierunku Włodawy. Drogowcy na istniejącej drodze wprowadzą ruch naprzemienny, sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Tydzień później, 10 marca, mają ruszyć prace na najbardziej zniszczonej części ul. Rejowieckiej, od ronda im. R. Dmowskiego do ul. Szpitalnej. Jak informują urzędnicy, projekt zmiany organizacji na czas budowy przewiduje całkowite zamknięcie dla ruchu najpierw północnej, a później południowej strony ulicy. Utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać nawet do końca br.

Kolejny, trzeci etap prac obejmie al. Przyjaźni do ul. Okszowskiej i zgodnie z harmonogramem rozpocznie się na początku kwietnia br. Na tym odcinku ma być wprowadzony ograniczony ruch wyłącznie do posesji i punktów usługowych.

Wcześniej z kolei, bo już 24 marca, mają ruszyć prace przy czwartym etapie, w obszarze ronda ZWiN i mostu nad rzeką Uherką na ul. Rejowieckiej. W pierwszej kolejności zostanie wykonana część południowa ulicy. W trakcie prowadzonych prac ruch pojazdów będzie odbywał się na części północnej w obu kierunkach. Po ich zakończeniu drogowcy przeniosą się na północną nitkę, a dla kierowców udostępnią południową. Terminy rozpoczęcia kolejnych etapów będą uzależnione od postępu prowadzonych prac.

Piąty etap przewiduje zamknięcie ruchu na odcinku al. Przyjaźni i objazd przez drogę dojazdową do Castoramy, a następnie do ul. Okszowskiej. Utrzymane zostaną dojazdy do posesji oraz dla samochodów obsługujących punkty usługowo-handlowe. Z tym etapem prac jest powiązany szósty odcinek, czyli ul. Rampa Brzeska, od al. Przyjaźni do skrzyżowania z ul. Chemiczną. W trakcie robót droga będzie zamknięta dla ruchu, pozostaną jedynie dojazdy do posesji, firm usługowo-handlowych i przejazd dla straży pożarnej.

Następny, siódmy etap, obejmuje dalszy ciąg ul. Rampa Brzeska, od Chemicznej do Hutniczej. W trakcie prowadzonych robót cały odcinek zostanie wyłączony z ruchu. Utrzymane zostaną dojazdy do posesji, firm i przejazd dla strażaków. Objazd zostanie poprowadzony od ronda ZWiN, aleją Armii Krajowej, aleją Żołnierzy I AWP, ul. Hrubieszowską, ul. Przemysłową, ul. Kolejową i przejazdem kowelskim.

Ósma część przebudowy dotyczy odcinka ul. Rejowieckiej od ul. Szpitalnej do mostu nad rzeką Uherka. W pierwszej kolejności zostanie wyremontowana strona północna, w drugiej południowa.

Dziewiąty etap przewiduje modernizacją skrzyżowania ulic Rejowieckiej i Szpitalnej. W trakcie robót na części północnej objazd do ul. Szpitalnej zostanie poprowadzony ul. Kochanowskiego, Skłodowskiej, Piaskową i Kraszewskiego, zaś auta dostawcze pojadą ul. Wygon. Przy przebudowie części południowej skrzyżowania objazd do ul. Szpitalnej będzie obowiązywał przez rondo ZWiN, aleją Armii Krajowej i ul. Lubelską.

W ramach dziesiątego etapu zostanie przebudowane skrzyżowanie na ul. Rampa Brzeska w okolicy przejazdu kowelskiego. Kolejny etap prac obejmuje samo rondo ZWiN, najpierw jego północną część, następnie południową, gdzie w trakcie prowadzonych prac zostanie zamknięty ruch na ul. Zielnej, przez wiadukt, do ronda.

Ostatnie etapy inwestycji przewidują realizację robót na odcinkach, które kilka lat temu zostały wyremontowane. Chodzi o rondo im. R. Dmowskiego oraz ul. Podgórze. Podobnie jak na ul. Rejowieckiej, prace rozpoczną się najpierw na stronie północnej, po ich zakończeniu, drogowcy przeniosą się na część południową.

Zakończenie całej inwestycji jest przewidziane na 31 października 2021 r. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here