Lubelska komunikacja miejska, czyli dobre praktyki zrównoważonego transportu

fot. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Nowoczesny tabor, system biletu elektronicznego dopasowany do potrzeb pasażerów, dogodne węzły przesiadkowe, integrujące różne środki transportu oraz rozwiązania ukierunkowane na ekologię – to najważniejsze elementy sprawnego systemu komunikacji publicznej. Lublin od lat stawia na zrównoważony transport zbiorowy, systematycznie rozbudowując flotę pojazdów o nowe trolejbusy i autobusy elektryczne. To sprawia, że stolica województwa lubelskiego jest w ścisłej czołówce systemów elektromobilnych w Polsce, a nawet w Europie, a lubelska komunikacja miejska stanowi realną alternatywę dla podroży realizowanych samochodem.

Lublin liderem elektromobilności

Współczesny rynek transportowy staje się stopniowo zdominowany i kształtowany przez elektromobilność. Lublin jest liderem w tej dziedzinie, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Od niemal 70 lat miasto stawia na stały i zrównoważony rozwój transportu zbiorowego, wykorzystując nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Inwestycje w autobusy elektryczne i trolejbusy sprawiają, że miasto już dziś spełnia ponad 30-procentowy próg udziału pojazdów zeroemisyjnych w całej flocie, który zgodnie z ustawą o elektromobilności należy spełnić do 2028 r. Z każdym rokiem ta proporcja sukcesywnie się zwiększa i już teraz zdecydowanie przekracza ustawowy poziom.

Tradycja elektromobilności w Lublinie jest bardzo długa. Już 21 lipca 1953 r. Lublin, jako drugie miasto w Polsce, uruchomił pierwszą linię trolejbusową nr 15. Od tego czasu dużo się zmieniło, jednak aspiracje do bycia liderem zeroemisyjnego transportu pozostały. Dlatego stale rozwijany jest tabor trolejbusowy oraz infrastruktura niezbędna do jego funkcjonowania.  Lublin jest jednym z trzech miast w Polsce, które posiadają system trolejbusowy. Obecnie miasto posiada największy tego typu system w kraju – 108 trolejbusów oraz ponad 76 km trakcji. W 2021 r. na ulice wyjechała pierwsza partia 15 nowych trolejbusów przegubowych, a Lublin stał się pierwszym polskim miastem, który postawił na fabrycznie nowe i niskopodłogowe pojazdy tego typu.

–  W dzisiejszych czasach bardzo ważnym aspektem życia codziennego jest dbałość o środowisko naturalne i stosowanie technologii opartych na ekologicznych rozwiązaniach, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Takie działania zapewniają poprawę warunków środowiska, korzystnie wpływają na jakość powietrza i poprawiają komfort życia mieszkańców. Z tego też względu Lublin stawia na stały rozwój transportu zbiorowego, ukierunkowany na elektromobilność i ekologię. Dzięki zaangażowaniu funduszy unijnych miasto przeszło prawdziwą transformację komunikacyjną i praktycznie całkowitą odnowę taboru. W latach 2010–2015 Lublin zrealizował jeden z największych projektów transportowych, którego wartość przekroczyła 460 mln zł. Dzięki niemu możliwe było wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem pozwalającego na upłynnienie ruchu w skali miasta, a tym samym ograniczenie emisji spalin. Kompleksowa przebudowa systemu komunikacji podniosła atrakcyjność transportu publicznego, zachęcając do korzystania z miejskich usług w tym zakresie. Dodatkowo wprowadziła połączenia funkcjonalne Lublina z gminami ościennymi – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Program rozwoju systemu komunikacji miejskiej był kontynuowany w ramach perspektywy finansowej 2014–2020, dzięki czemu w 2015 r. Lublin dołączył do grona polskich miast wykorzystujących w transporcie publicznym autobusy elektryczne. Od czerwca 2015 r. pasażerowie korzystają z przejazdów elektrycznym autobusem Ekovolt, będącym efektem współpracy spółki Ursus z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Lublin – Sp. z o.o. oraz Politechniką Lubelską w ramach Konsorcjum – Autobus Elektryczny. Ważnym momentem w rozbudowie elektrycznego taboru był także rok 2021. Do Lublina trafiła wtedy pierwsza partia autobusów elektrycznych marki Solaris. Elektrobusy te pełnią już obsługę liniową. Po finalizacji wszystkich dotychczasowych kontraktów na zakup autobusów elektrycznych lubelska flota będzie liczyć ich 39, w tym 7 przegubowych. Ponadto po ulicach Lublina jeździ już 176 autobusów wyposażonych w panele fotowoltaiczne, zmniejszające zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin. Dodatkowo już teraz trwają prace nad zakupem pierwszego autobusu wodorowego. Wodór należy traktować jako zeroemisyjne paliwo przyszłości, które w kontekście transformacji energetycznej miasta przyczyni się do poprawy stanu środowiska.

System biletu elektronicznego dopasowany do potrzeb pasażerów

Istotnym aspektem rozwoju sieci zrównoważonego transportu jest uwzględnianie podczas projektowania nowych rozwiązań komunikacyjnych potrzeb jej użytkowników. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie na podstawie badań społecznych przeanalizował preferencje podróży użytkowników lubelskiej komunikacji miejskiej. Wyniki tych badań wykazały konieczność wprowadzenia bardziej elastycznej taryfy i uwzględnienia nowych metod płatniczych. W związku z tym w 2021 r. wdrożono nowy system biletu elektronicznego Lubika. Zaprojektowany on został jako platforma otwarta, która oprócz realizacji typowych funkcjonalności transportowych umożliwiać będzie dołączenie innych funkcji z zakresu usług oferowanych przez samorządowe instytucje publiczne.

– Lubika to najnowocześniejszy system biletu elektronicznego w Polsce, kompleksowy, posiadający własną infrastrukturę, wykorzystujący wyjątkowe i nowoczesne rozwiązania. Użytkownicy mogą korzystać z taryfy przystankowej, biletów okresowych na dowolną liczbę dni z przedziału od 10 do 300, czy też elektronicznej portmonetki, w której gromadzić można środki przeznaczone na zakup biletów – mówi Grzegorz Malec, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Nowoczesna infrastruktura przystankowa

Podnoszenie atrakcyjności miejskiej komunikacji publicznej jest zadaniem od kilkunastu lat realizowanym tak, aby sprostać potrzebom ciągle rozwijającego się miasta. Szczególnie ważna jest dostępność – zarówno w odniesieniu do równomiernego rozmieszczenia siatki połączeń, jak i częstotliwości kursów.

Inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie Lublina sukcesywnie wprowadzają rozwiązania dające uprzywilejowanie komunikacji miejskiej, co nadaje transportowi publicznemu odpowiedni priorytet. Przekłada się to na sprawniejsze funkcjonowanie transportu zbiorowego w całym mieście, rozładowanie zatorów komunikacyjnych, a w konsekwencji skrócenie czasu przemieszczania się pomiędzy dzielnicami. Sprawna i zrównoważona komunikacja miejska wymaga odpowiedniej infrastruktury. Dlatego systematycznie realizowane są kolejne inwestycje, m.in. w nowe przystanki, zespoły przystanków wyposażone w nowoczesne wiaty zasilane panelami fotowoltaicznymi zamontowanymi na dachach, wyświetlacze dynamicznej informacji pasażerskiej, czy stojaki rowerowe. Ponadto oprócz tworzenia buspasów usprawniających ciągi komunikacyjne, powstają węzły przesiadkowe, integrujące transport samochodowy, rowerowy, pieszy oraz komunikację miejską, a jednocześnie zapewniające bezpieczeństwo osobom z niepełnosprawnościami.

Budowa węzłów przesiadkowych jest ważna nie tylko z punktu widzenia miasta Lublin, ale także całego obszaru metropolitalnego. Poprawa dostępności komunikacyjnej, a szczególnie transportu publicznego, jest kluczem do rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru, w tym do zwiększenia dostępności do infrastruktury, nauki i biznesu oraz kultury Lublina dla mieszkańców okolicznych gmin. Modernizacja połączeń komunikacyjnych metropolii, zarówno drogowych, jak i kolejowych, daje też korzyści z punktu widzenia poprawy dostępności krajowej i międzynarodowej. Rozbudowa systemu transportu publicznego wpływa na rozwój powiązań funkcjonalnych integrujących Lublin z pozostałymi ośrodkami miejskimi w Polsce i na świecie. Sprawna komunikacja, ułatwiająca szybkie i bezpieczne poruszanie się po mieście jest często kluczowym elementem, atrakcyjnym nie tylko dla mieszkańców, ale i nowych inwestorów. Lubelski system zrównoważonego transportu jest jednym z etapów dążenia do utworzenia sieci zrównoważonego transportu w całym Lubelskim Obszarze Metropolitalnym, którego integratorem będzie budowany obecnie nowoczesny Dworzec Metropolitalny w Lublinie. Będzie on obsługiwał linie regionalne, dalekobieżne, podmiejskie, aglomeracyjne, kolejowe, autobusowe i mikrobusowe, a także zostanie połączony z lubelską komunikacją miejską. Jako centralny dworzec aglomeracji lubelskiej ułatwi on przede wszystkim podróżowanie pomiędzy Lublinem a okolicznymi gminami, przy wykorzystaniu różnych środków transportu.

Lublin 2030

Zgodnie z uchwaloną w styczniu Strategią Lublin 2030, miasto na koniec obecnej dekady ma stać się ośrodkiem zielonym i zrównoważonym urbanistycznie, z wkomponowaną w miejską przestrzeń roślinnością oraz z rozwiniętą siecią zrównoważonego transportu. Lublin, aspirując do miasta zeroemisyjnego, systematycznie rozwija dostępność do publicznych usług transportowych, stawiając na transport korzystny dla środowiska i dostosowany do wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Jednym z największych wyzwań zarówno pod względem urbanistycznym, jak i środowiskowym przed jakimi stoi Lublin, jest rozwój systemu zrównoważonej mobilności. Mieszkańcy chcą przemieszczać się sprawnie, bezpiecznie, nie napotykając na bariery i ograniczenia wynikające z braków infrastrukturalnych czy zarządczych. Przy jego kształtowaniu kluczowe są dwa aspekty – jakość usług i neutralność dla środowiska przyrodniczego, które wpływają na jego atrakcyjność dla użytkowników, szczególnie tych stojących przed wyborem pomiędzy autami osobowymi i transportem publicznym. Dlatego istotna jest zmiana podejścia do realizacji i promocji procesu zmiany nawyków transportowych, tak by transport z wykorzystaniem indywidualnych samochodów stał się mniej atrakcyjny w stosunku do podróży komunikacją miejską.

Materiał zewnętrzny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here