Lubelska medycyna rośnie w siłę

Kolejnych 59 doktorów i doktorów habilitowanych wypromował właśnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Uroczystość odbyła się w ubiegły czwartek w Collegium Maius.

Każdy z nowych doktorów złożył najpierw ślubowanie, przyrzekając po łacinie, że uczelnię, która nadała mu tytuł zachowa we wdzięcznej pamięci, a w razie możliwości i sił, będzie wspierać jej rozwój i strzec jej dobrego imienia, że zachowa zawsze nieskazitelną godność, którą uzyskał, nigdy nie poniżając jej żadnym czynem niegodnym, że będą ochoczo i gorliwie uprawiać badania naukowe, nie z chęci wzbogacenia się czy osiągnięcia sławy, ale po to, by krzewić prawdę. Następnie każdy z doktorów odebrał od swojego promotora biret.

Do nowo wypromowanych naukowców przemówił prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przypominając, że proces badawczy, jakiego się podejmują, to filar i koło zamachowe, które obejmuje działalność dydaktyczną i kliniczną, stanowiąc o renomie, marce oraz pozycji uniwersytetu i dziękując za aktywność działań w przestrzeni wydawniczej i apelując o jej dalszą intensyfikację. – Prace naukowe naszych pracowników znalazły się na łamach najznakomitszych wydawnictw medycznych. Takie aktywności cieszą i pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość – mówił rektor Wojciech Załuska. ZM