Lubelski klaster rangi KKK

Wschodni Klaster ICT z Lublina uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK). To nie tylko prestiż, ale również nowe możliwości dla jego członków, m.in. dodatkowe punkty podczas ubiegania się o środki publiczne oraz udział w misjach gospodarczych.
Uroczyste nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego odbyło się w ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Rozwoju. Oprócz Wschodniego Klastra ICT status KKK otrzymało jeszcze osiem klastrów
– Status Klastra Kluczowego potwierdza, że jesteśmy „w pierwszej lidze. Jest ważny marketingowo zarówno dla Klastra, jaki i jego członków – mówi Robert Szlęzak, prezes zarządu Wschodniego Klastra ICT. – Buduje to nasz wizerunek tak w kraju jak i za granicą.

Spodziewamy się, że będzie dla nas znaczącym impulsem do rozwoju, wzrost liczby członków, ale przede wszystkim na systematyczne zwiększenie projektów. Myślę tu zwłaszcza o innowacyjnych pomysłach dotyczących strategicznych dla naszego regionu obszarów, którymi są energetyka, medycyna, rolnictwo, logistyka i transport – podkreśla Szlęzak.
Wschodni Klaster ICT z siedzibą w Lublinie zrzesza już ponad 100 podmiotów. Jest prawdopodobnie największym tego typu przedsięwzięciem w branży ICT w Polsce. (RD)