Lubelskie szkoły w liczbach

We wtorek, 4 września, miała miejsce miejska inauguracja roku szkolnego. Władze Lublina pojawiły się w murach XXX Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Wajdeloty.


W ławkach 155 szkół prowadzonych przez lubelski samorząd zasiadło w tym roku 46 622 uczniów. Miasto dotuje też 211 szkół i placówek niepublicznych, kształcących 15 278 uczniów i wychowanków. Do pracy po wakacjach wróciło 5473 nauczycieli oraz 4424 pracowników administracji i obsługi. Nowy rok szkolny to początek nauki także dla przedszkolaków: do publicznych placówek będzie w tym roku uczęszczało 9242 najmłodszych lublinian. W tym roku nauczanie przedszkolne odbywać się będzie także w 48 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

– Oświata jest i będzie najważniejszym zadaniem lubelskiego samorządu – podkreślał prezydent Krzysztof Żuk. – Często, widząc liczbę wydatków na oświatę, nie pamiętamy o dodatkowych kosztach związanych z realizacją reformy oświaty. Wydajemy pieniądze m.in. na dostosowanie pomieszczeń gimnazjów, przekształconych w szkoły podstawowe i uzupełnienie szkól podstawowych o pracownie fizyki czy chemii. To wymaga zaangażowania zwiększonych środków z budżetu miasta – dodawał prezydent Lublina.

Krzysztof Żuk zapowiedział też nowe inwestycje oświatowe w Lublinie: rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej na Felinie i poszerzenie o dodatkową część przedszkolną Zespołu Szkół nr 12 na Sławinie o część przedszkolną. – Gdy oddawaliśmy szkołę przy ulicy Sławinkowskiej, wydawało nam się, że tej powierzchni wystarczy na wiele lat. Jak się okazuje, już jest za mała. Mamy zgromadzoną dokumentację – będziemy ją rozbudowywać w przyszłym roku, podobnie jak szkołę podstawową na Felinie – zaznaczał Krzysztof Żuk. – W tym roku rozpoczęliśmy budowę ogromnego kompleksu oświatowo-kulturalnego na Czubach przy ulicy Berylowej.

Na decyzje związane z uruchomianiem pozwoleń na budowę czeka szkoła na Ponikwodzie (przy ul. Majerankowej powstanie kompleks oświatowo-kulturalny, łączący szkołę dla ok. 600 uczniów, 6-oddziałowe przedszkole dla 150 dzieci oraz żłobek dla 90 maluchów i dzielnicowy dom kultury – przyp. red.) – podkreślał prezydent. Koszty lubelskiej oświaty to 720 milionów złotych rocznie w budżecie miasta. Do rządowej subwencji przyznawanej na uczniów lubelski samorząd lubelski w ramach bieżących wydatków dokłada dodatkowo 138 milionów złotych.

Nowy rok szkolny, nowe otwarcie

Podczas uroczystej miejskiej inauguracji nowego roku szkolnego została oddana do użytku nowoczesna hala sportowa dla uczniów XXX LO im. ks. Jana Twardowskiego. Hala przystosowana jest do uprawiania różnego typu sportów i podzielona na sektory. Wyposażona została w elektroniczne tablice oraz trybunę na 166 miejsc i zapleczem: szatnią oraz natryskami. Wcześniej szkoła miała do dyspozycji jedynie małą salkę o powierzchni 170 m2. Budowa nowej hali kosztowała ponad 6,7 mln zł. – O nowoczesną halę sportową zabiegaliśmy kilka lat – podkreśla Tomasz Szabłowski, dyrektor XXX LO im. ks. Jana Twardowskiego.

W uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego wzięli udział m.in.: Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor wydziału oświaty i wychowania, Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty, posłowie RP: Lech Sprawka (PiS) i Joanna Mucha (PO), a także radni miasta Lublin. W uroczystościach udział wzięli także bp. Józef Wróbel, reprezentanci środowiska kombatantów i związków zawodowych, dyrektorzy i młodzież z lubelskich szkół. Miejski początek roku szkolnego uświetnił występ Orkiestry Wojskowej z Lublina. Młodzież przygotowała spektakl patriotyczny poświęcony odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Emilia Kalwińska

Nowy rok szkolny młodzież z XXX LO powitała własnoręcznie wykonanym muralem, który pojawił się na jednej ze ścian przy wejściu do szkoły. Rysunek na szkolnym murze nawiązuje do wiersza księdza Jana Twardowskiego, zatytułowanego „Kiedy mówisz”. Został wykonany w ramach konkursu grantowego projektu „Młodzi Lubią Kulturę. Lubelska Sieć Edukacji Kulturalnej” 2018. Prace trwały od czerwca.