Lublin bardziej kwietny i zielony

W tym roku w Lublinie pojawią się kolejne tak piękne miejsca, jak kwietne klomby przed Sądem Rejonowym

Za sprawą kolejnej edycji, wartego 2 mln zł, Zielonego Budżetu Obywatelskiego Lublin będzie jeszcze bardziej ukwiecony i zielony. Obyśmy tylko mogli jak najszybciej normalnie wyjść na miasto i to podziwiać.


W 2020 roku w ramach ZBO ma być zrealizowanych 38 nowych projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Pielęgnowane będą również skwery i kwietniki powstałe w ramach ubiegłorocznej edycji. – Ciekawe pomysły pozwalają testować nietypowe rozwiązania wzbogacające przestrzeń, jak ogrody deszczowe czy zielone miejsca odpoczynku. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Lublina zostało zasadzonych 436 drzew, 36 tys. krzewów i ponad 6200 bylin – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Nowe drzewa w centrum

W tym roku nowością będą planowane nasadzenia dużych drzew na Krakowskim Przedmieściu (od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja), naprawa nawierzchni ulicy i chodników oraz utworzenie specjalnych zabezpieczeń tak, by w odpowiedni sposób chronić zasadzone drzewa przed samochodami.

Drzewa zostaną posadzone przy użyciu nowoczesnej metody treeparkeru, czyli w osłonach wykonanych z tworzyw sztucznych umożliwiających zadbanie o korzenie i ich napowietrzanie. – Dla stworzenia jak najbardziej optymalnych warunków do wzrostu drzew planujemy zastosowanie systemu modułowego, po raz pierwszy stosowanego w naszym mieście. Drzewa nasadzimy w przestrzeniach pomiędzy miejscami postojowymi, w podobnych lokalizacjach, w których kilka lat temu rosły inne drzewa – mówi Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni. Będą to lipy, ale takie „niekapiące”, tj. nie zostawiające osadu na zaparkowanych w pobliżu samochodach.

Nowe kwietne łąki

Do Lublina wrócą także kwitnące łąki, które pojawią się m.in. na Szerokim – przy pętli autobusowej na ul. Wojciechowskiej. Dodatkowo część miejskich trawników, na prośbę mieszkańców, zmieni się w tzw. murawy ekstensywne, czyli trawniki z domieszką roślin łąkowych. Ratusz chce także, by wzorem ubiegłego roku miejskie tereny zielone były rzadziej i mniej intensywnie koszone.

Nowością i swego rodzaju ekologiczną nowinką mają być ogrody deszczowe. Zakłada się je w miejscach, w których często zbiera się woda, np. przy rynnach. Sadzi się w nich takie rośliny, które szczególnie lubią wodę, zwane hydrofitami (np. tatarak). Przy ogrodach deszczowych znajdą się tabliczki wyjaśniające, jak ważna jest deszczówka. Nowością tej edycji Zielonego Budżetu są także „zielone przystanki autobusowe” obsadzone roślinami. Powstaną przy ruchliwych ulicach, w miejscach, gdzie brak jest możliwości nowych nasadzeń ze względu na rozbudowaną sieć podziemną. W planach są trzy „roślinne przystanki”.

Zielone kwartały

Zielono zrobi się także w innych częściach miasta, bo planowane są m.in. kolejne zieleńce, np. skwer przy placu zabaw na ul. Jastrzębiej, skwerek przy ul. Lubartowskiej i Wodopojnej na podwórku za kamienicą przy Lubartowskiej 6-8, a także przy ul. Ułanów. Na Tymiankowej, obok przychodni, pojawią się krzewy róż, a wzdłuż ul. Zelwerowicza na odcinku od Koncertowej do Poligonowej zostaną nasadzone drzewa, krzewy i ozdobne trawy. Na Ponikwodzie od ul. Strzeszewskiego w kierunku ul. Węglarza zaplanowano nowe nasadzenia wzdłuż ulicy i po obu stronach skarpy. Zielony i kwitnący ma być też pas przyuliczny przy ul. Braci Wieniawskich. Krzewy i ozdobne trawy zostaną posadzone wzdłuż ul. Sierpińskiego, na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Świętochowskiego. Rośliny zostaną posadzone także w pasie drogowym ul. Relaksowej i przy ul. Tarasowej, a także na Konstantynowie: na ul. Wojciechowskiej (przy skrzyżowaniu z al. Kraśnicką), al. Kraśnickiej, ul. Romanowskiego czy ul. Boh. Monte Cassino.

Drzewa pojawią się w pasie drogowym ul. Nowy Świat i przy al. Spółdzielczości (tu wzdłuż ogrodzenia parkingu przy biurowcu posadzonych zostanie 10 klonów). Zielono, dzięki nowym drzewom i krzewom, zrobi się także wzdłuż zabetonowanej ul. Gęsiej (do skrzyżowania z ulicą Koralową, tak powstanie zielona aleja na osiedlu). Piękniej ma być na LSM, bo mieszkańcy złożyli do Zielonego Budżetu zwycięski wniosek o przywrócenie walorów rekreacyjnych „Alei Rzeźb” wzdłuż ul. Filaretów. Drzewa rosnące w tym miejscu poddane zostaną zabiegom, murki i rzeźby zostaną wyczyszczone, a wzdłuż alei pojawią się nowe nasadzenia.

Część zwycięskich projektów zakłada także ochronę już istniejącej zieleni, m.in. 40 okazów starodrzewu w dzielnicy Sławin, czy pięknej, choć nieco zapomnianej, alei dębów szypułkowych w dzielnicy Węglin Południowy przy ul. Bieszczadzkiej.

Miejscy specjaliści od zieleni zajmą się także inwentaryzacją szaty roślinnej i drzewostanu oraz opracowaniem projektu zagospodarowania zieleni w części wąwozu na Czubach, od wiaduktu ul. Jana Pawła II do ul. Poznańskiej. W ramach działań edukacyjnych lubelskie szkoły mogą startować w konkursie na wykonanie pięciu ścieżek dendrologicznych, czyli opisania drzew i krzewów znajdujących się na terenie szkoły i tuż obok niej.

Emilia Kalwińska