Lublin nie szczędzi na oświatę

Wizualizacja rozbudowanej Szkoła Podstawowa nr 52 na Felinie

W projekcie przyszłorocznego budżetu Lublina zarezerwowano dziesiątki milionów zł na inwestycje oświatowe. Przewidziano m.in. środki na rozbudowę Zespołu Szkół nr 12 na Sławinie oraz Szkoły Podstawowej nr 52 na Felinie, jak również na największe obecnie oświatowe zadanie inwestycyjne – budowę kompleksu oświatowo-kulturalnego przy ul. Berylowej.


Tylko na ten ostatni cel miasto zamierza wydać w przyszłym roku ponad 10,5 mln zł. 800 tysięcy złotych będzie kosztowała sama budowa wielofunkcyjnego boiska. Na budowę szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej zarezerwowano w projektowanym budżecie miasta dokładnie: 9 760 713 zł. Na budowie szkoły trwają w tej chwili prace wykończeniowe: szklenie okien, ocieplanie budynku a także montaż drzwi, instalacji sanitarnych i elektrycznych, wentylacji oraz teletechniki.

W części budynku rozpoczęto już prace przy posadzkach, montażu sufitów podwieszanych i układaniu płytek. Na zewnątrz równolegle prowadzona jest niwelacja terenu oraz prace dotyczące sieci zewnętrznych. Dodatkowo miasto przeznaczyło osobną pulę środków na wykonanie dokumentacji i budowę drogi dojazdowej do placówki oraz zakup gruntów pod budowę szkolnego boiska szkolnego. W sprawie wykupu gruntów znajdujących się w rękach prywatnych trwają w tej chwili ustalenia.

Budowa kompleksu szkolnego przy ul. Berylowej

Negocjacje przy boisku

– Prowadzone są negocjacje w sprawie nabycia działek pod budowę boiska przy szkole przy ul. Berylowej – potwierdza Monika Głazik z biura prasowego ratusza. Dojazdem do szkoły ma być nowa droga od ul. Berylowej obok powstającego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Kantego. Do szkoły poprowadzi też droga od ul. Jantarowej. Na zakończenie budowy tej szkoły czeka wielu mieszkańców dynamicznie rozbudowującej się zachodniej części miasta. Jej ukończenie odciąży przepełnione podstawówki przy ul. Bursztynowej i przy ul. Roztocze.

Miasto nie szczędzi na tę inwestycję środków, chociaż koszty są wysokie – nowa miejska inwestycja będzie kosztowała ok. 74,4 mln zł. Placówka na Czubach pierwszych uczniów przyjmie we wrześniu 2020 roku. W czteropiętrowym budynku przy ulicy Berylowej znajdzie się m.in. stołówka wydająca 1300 posiłków, w tym 900 obiadów dziennie. W klimatyzowanych wnętrzach budynku powstanie także sala gimnastyczna z widownią (337 miejsc) oraz aula na 310 miejsc. Będzie to największa szkolna placówka w naszym mieście o powierzchni niemal 14 tys. m2.

Prace wykonuje firma Erbud SA oraz Erbud Rzeszów. Wiele wskazuje na to, że w kompleksie przy ul. Berylowej nie będzie na razie domu kultury. – Na chwilę obecną cały obiekt przy ul. Berylowej zostanie przeznaczony na działalność oświatową (z wyjątkiem dużej sali widowiskowej, z której będzie korzystał powstający dom kultury). Dzięki temu zapewnimy miejsce do nauki dla 800 uczniów i 200 przedszkolaków. Jest to odpowiedź na rosnącą liczbą mieszkańców Węglina Południowego i tym samym na ogromne zapotrzebowanie na placówkę szkolną w tej dzielnicy. Jednocześnie miasto poszukuje innej lokalizacji w okolicy na prowadzenie działalności kulturalnej – przyznaje Monika Głazik.

Wstępna koncepcja budynku przedszkola przy Zespole Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej

Sławin – przedszkole

Miasto przygotowuje się do rozbudowy kolejnych dwóch szkół: Zespołu Szkół nr 12 na Sławinie i Szkoły Podstawowej nr 52 na Felinie. – 2020 rok będzie rokiem kolejnych inwestycji w oświatę. Po budowie szkoły przy ul. Berylowej przystępujemy do kolejnych prac, które poprawią warunki kształcenia uczniów na Sławinie i Felinie. Będą to wielomilionowe inwestycje, niezbędne w kontekście rosnącej liczby mieszkańców tych dzielnic – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Na Sławinie do budynku Zespołu Szkół nr 12 dobudowany zostanie kolejny segment przeznaczony dla najmłodszych dzieci. Znajdą się tam oddziały Przedszkola nr 86 – będzie w nim miejsce dla 300 dzieci.

– W ramach inwestycji powstanie 12-oddziałowy obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o kubaturze prawie 9 tys. m3, z łącznikiem z głównym budynkiem szkoły. Powierzchnia wszystkich pomieszczeń wyniesie prawie 3 tys. m2. Na poziomie -1 zaprojektowano pomieszczenia techniczne i magazyny.

Na parterze i dwóch piętrach znajdą się po cztery sale lekcyjne, gabinety, pomieszczenia pomocnicze, porządkowe, socjalne, toalety i szatnie. Na parterze zlokalizowana będzie także rozdzielnia posiłków przywożonych do przedszkola ze stołówki szkolnej znajdującej się w głównym budynku, a także zmywalnia naczyń. Na kolejnych kondygnacjach znajdą swoje miejsce sala do ćwiczeń ruchowych oraz wielofunkcyjna sala widowiskowa – wylicza Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

Dla tej inwestycji miasto ma już kompletną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. Przetarg na wykonawcę zadania zostanie ogłoszony po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Lublin uchwały budżetowej na 2020 r. Szacowany wstępny koszt rozbudowy (bez wyposażenia) to około 15 mln zł. Według projektu budżetu w przyszłym roku miasto przeznaczy na rozpoczęcie prac 2 mln zł. Główny budynek szkoły zostanie zarezerwowany dla uczniów. Szkoła na Sławinie to wielka placówka – w tym momencie w 42 oddziałach uczy się 973 uczniów.

Ciasno na Felinie

Większa inwestycja planowana jest na Felinie, gdzie Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej powiększy się o dwa segmenty – dydaktyczny, obejmujący 16 nowych sal lekcyjnych oraz żywieniowy o powierzchni ponad 550 m2, z nowoczesną kuchnią oraz stołówką dla 184 uczniów.

– Koncepcja tej inwestycji opiera się na rozbudowie istniejącego pawilonu żywieniowego, zlokalizowanego w części południowo-zachodniej budynku, a tym samym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury związanej z działalnością żywieniową. Planowany obiekt będzie parterowy i znajdą się w nim pomieszczenia przeznaczone na kuchnię i stołówkę szkolną – jadalnię, a także na pomieszczenia techniczne – zmywalnię, rozdzielnię, pokój socjalny. W piwnicy zlokalizowane będą pomieszczenia magazynowe oraz zaplecze kuchenne – mówi Monika Głazik.

Inwestycja jest wna etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla obu segmentów. Szacowany koszt całej rozbudowy (bez wyposażenia) wyniesie ok. 30 mln zł. W planie przyszłorocznego projektu budżetu na rozpoczęcie robót przeznaczono 2 mln zł. Aktualnie w 31 oddziałach Szkoły Podstawowej nr 52 uczy się 651 uczniów. Zajęcia w tej szkole prowadzone są w systemie zmianowym, bo placówka jest zbyt mała. – W ciągu ostatnich trzech lat liczba uczniów tej szkoły wzrosła o ponad 150, co spowodowane jest przede wszystkim dynamiką rozwoju dzielnicy Felin i napływem nowych mieszkańców – podkreśla rzeczniczka.

Emilia Kalwińska