Lublin odbudowuje tradycje motoryzacyjne

Prezydenci Lublina, Radomia i Starachowic podpisali w ubiegłym tygodniu list intencyjny, którego celem jest nawiązanie ścisłej współpracy oraz dążenie do realizacji wspólnych przedsięwzięć służących wzmocnieniu rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego.

Lublin, Radom i Starachowice rozpoczęły współpracę w obszarze przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego. To powrót do silnych tradycji gospodarczych, nawiązujących do tradycji istniejącego przed II wojną światową Centralnego Okręgu Przemysłowego.


W ubiegłym tygodniu prezydenci trzech miast podpisali w lubelskim ratuszu list intencyjny w sprawie tworzenia klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa,
Intencją sygnatariuszy listu oraz członków założycieli Klastra jest przede wszystkim integracja i wykorzystanie potencjału rozwoju przemysłu.
Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, powołany jako dobrowolne porozumienie jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców, poprzez formalne i nieformalne powiązania pomiędzy producentami, ich dostawcami i odbiorcami, a także instytucjami sektora nauki i techniki, służy przepływowi informacji i wiedzy, nawiązywaniu współpracy i wspólnych projektów w ramach branży. Uczestnicy Klastra zyskują większą możliwość pozyskania nowych technologii, dostawców, wymiany wiedzy i informacji, czy korzystania z infrastruktury jednostek naukowych. To z kolei realnie przełoży się na zmniejszenie kosztów działalności oraz wzrost produktywności pracy.
– Współpraca miast w obszarze przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego oraz branż pokrewnych to nie tylko korzyści dla przedsiębiorstw, ale też dla samorządu. W jej efekcie zwiększy się zatrudnienie w gminach, wzrośnie liczba podmiotów gospodarczych oraz poziom ich innowacyjności, ale co najważniejsze, zdecydowanej poprawie ulegnie konkurencyjność inwestycyjna miast, co bez wątpienia przełoży się na przyciąganie nowych inwestycji – wyznał chwilę przed podpisaniem listu intencyjnego Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Jednym z kluczowych założeń Klastra jest wzmacnianie powiązań kooperacyjnych w obszarze przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego służące poprawie konkurencyjności poprzez podniesienie poziomu innowacyjności oraz intensyfikację współpracy między sektorem nauki a biznesu.
Koncepcja utworzenia Klastra poprzedzona była spotkaniami z przedstawicielami lubelskiego biznesu prowadzącymi działalność w branży maszynowej i motoryzacyjnej oraz przygotowaniem przez firmę Seendico raportu „Szanse i bariery rozwoju przemysłu elektromaszynowego w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym”. Mocnymi stronami rozwoju przemysłu elektromaszynowego są: duża różnorodność podmiotów, dominacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw, chęć wsparcia rozwoju branży przez władze samorządowe, zaplecze kadrowe i naukowe, rozbudowana infrastruktura otoczenia biznesu oraz położenie geograficzne. BS

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here