Lublin ujarzmi energię słońca

Przy ulicy Łagiewnickiej w Lublinie, na terenie oczyszczalni ścieków Hajdów ma powstać elektrownia fotowoltaiczna. Złoży się na nią ponad 6,5 tysiąca paneli słonecznych. Inwestor, lubelska spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, uzyskała pozwolenie na budowę, jednak rozpoczęcie inwestycji uzależnia od pozyskania funduszy unijnych.


– Przewidujemy wybudowanie instalacji fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową na niezabudowanym terenie Oczyszczalni Ścieków Hajdów – potwierdza Andrzej Pecio, dyrektor przedsiębiorstwa „Hajdów”.
MPWiK zaznacza, że sama decyzja nie przesądza o rozpoczęciu inwestycji. Kluczowe będzie pozyskanie środków unijnych, o które spółka wodociągowa dopiero się stara.
– Przewidywane dofinansowanie z funduszy europejskich to ok. 3 mln zł. W chwili obecnej jesteśmy na etapie pozyskiwania źródła dofinansowania inwestycji, czym warunkujemy jej rozpoczęcie – zaznacza Magdalena Bożko, rzecznik prasowy MPWiK w Lublinie. Po spełnieniu tego warunku spółka rozpisałaby przetarg na budowę. – Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane to drugi kwartał 2018 roku – dodaje rzeczniczka spółki.
Przy ewentualnym niepowodzeniu w aplikowaniu o środki europejskie spółka spróbuje pozyskać dofinansowanie inną drogą. Całkowity koszt budowy farmy fotowoltaicznej szacowany był przed rokiem na 11,5 mln zł. Z racji dynamicznego rozwoju branży inwestor spodziewa się wydatku niższego nawet o trzy mln zł.

6,5 tysiąca paneli

Plany są obiecujące. W centrum instalacji stanie stacja transformatorowa. Panele fotowoltaiczne z możliwością regulacji kąta i zmiany położenia mają zostać rozlokowane dookoła niej. O pozyskanej ze słońca energii będzie informowała tablica cyfrowa na budynku administracji.
Jak przy każdej inwestycji OZE produkcja energii elektrycznej będzie uzależniona od pogody. Elektrownia fotowoltaiczna na Hajdowie produkowałaby „moc słoneczną” rzędu 1,98 MWp (megawatt-peak), co według wyliczeń MPWiK pozwalałoby przetworzyć ją na 2,145 GWh (gigawatogodzin).
– Wyprodukowana energia elektryczna będzie sprzedawana w całości do sieci PGE Dystrybucja oddziału w Lublinie – dodaje Andrzej Pecio.
Byłaby to trzecia większa pod względem potencjału elektrownia OZE na panele słoneczne w Polsce. Większą moc generują jedynie Czernikowo pod Toruniem (3,77 MWp) oraz Ostrzeszów w Wielkopolsce i podkarpacki Cieszanów (po 2 MWp).
– Powierzchnia czynna modułów fotowoltaicznych wyniesie ok. 11 tysięcy metrów kwadratowych. Inwestycja będzie zrealizowana na terenie oczyszczalni ścieków na powierzchni ponad 5 hektarów – precyzuje dyrektor Pecio. W ramach inwestycji powstaną też linie kablowe stałoprądowe, przemienniki prądu stałego na prąd trójfazowy przemienny, linie niskiego i średniego napięcia.
Po uzyskaniu dotacji budowa elektrowni rozpoczęłaby się w trzecim lub czwartym kwartale tego roku. Pozwolenie na budowę, zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, jest ważne przez trzy lata od wydania decyzji. BACH