Lublin w liczbach

Więcej turystów, więcej przestępstw, mniej osób korzystających z pomocy MOPR. Przytaczamy najciekawsze, naszym zdaniem, fragmenty liczącego 65 stron raportu o stanie miasta.


Według niego w 2018 roku Lublin odwiedziły prawie 334 tysiące turystów (korzystających z noclegów). W porównaniu do 2017 roku to wzrost o około 27 tysięcy. W 2018 roku liczba turystów zagranicznych odwiedzających Lublin wzrosła jednak nieznacznie. Wyniosła 71 893 przy 71 781 w 2017 roku. Znacznie wzrosła za liczba turystów krajowych – z 234 858 w 2017 roku do 261 910 w 2018 roku.

W 2018 roku w Lublinie zarejestrowano 120 wniosków patentowych przy 131 w 2017 roku. W ubiegłym roku wzrosła za to liczba wynalazków – ze 175 w 2017 roku do 217.

W 2018 roku w Lublinie stwierdzono 5877 przestępstw (5500 w 2017 roku). Wykrytych było 3902 (3385 w 2017 roku).

Nie zmienia się liczba wypadków drogowych. W 2018 roku na lubelskich ulicach odnotowano ich 213 (przy 214 w 2017 roku). W zeszłym roku wzrosła jednak liczba kolizji – z 4 764 w 2017 roku do 5 096 w roku ubiegłym.

Zmalała liczba osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W 2018 roku wyniosła 17 451 przy 17 870 w 2017 roku.

Wzrosła powierzchnia miasta pokryta planami zagospodarowania przestrzennego. Nadal nie jest jednak zadowalająca – wynosi 53,3 % w 2018 roku przy 51,4% w 2017 roku.

W porównaniu do 2017 roku w Lublinie wzrosła zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach prowadzonych przez samorząd. W 2018 roku wyniosła 85 % przy 83 % w 2017 roku. Zdawalność jest wyższa od średniej krajowej, która w 2018 roku wyniosła 79,7%.

W 2018 roku tabor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego stanowiło 240 autobusów (wzrost z 224 w 2017 roku) i 123 trolejbusy (wzrost ze 108 w 2017 roku).

W ubiegłym roku długość tras rowerowych w Lublinie wynosiła 155,3 (wzrost ze 145 km). Zarejestrowano 692 761 wypożyczeń Lubelskiego Roweru Miejskiego. To znaczny wzrost w porównaniu z 2017 rokiem, gdy zanotowano 532 972 wypożyczenia. Z 74 876 do 95 402 wzrosła też liczba zarejestrowanych użytkowników LRM. Z kolei liczba stacji rowerowych wzrosła z 91 do 97.

Grzegorz Rekiel