Lublin wypiękniał

Na placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur zobaczyć można wystawę fotografii i fotomontaży prezentującą jak zmieniał się Lublin w ciągu 13 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Na zwiedzających czeka 12 plakatów prezentujących inwestycje miejskie powstałe dzięki unijnym funduszom.


Lublin plasuje się w czołówce miast najbardziej aktywnych w aplikowaniu o fundusze unijne. Łączna wartość środków pozyskanych z Unii Europejskiej na realizację inwestycji miejskich wyniosła 500 mln zł, wykorzystano je głównie na rozwój infrastruktury, kultury i turystyki.
– Z unijnego wsparcia skorzystało blisko 1700 firm. Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 604 km dróg, 460 km sieci wodociągowych i 672 km sieci kanalizacji sanitarnej. Dofinansowaliśmy zakup 80 autobusów miejskich i 8 szynobusów. W 38 szpitalach działa nowoczesna aparatura z logo RPO. Fundusze europejskie pozwoliły zbudować i odnowić 17 obiektów kultury – mówi Marek Kowalski, zastępca dyrektora w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Priorytetem aktualnego okresu programowania mają być projekty o znaczeniu regionalnym, których zadaniem jest przekształcenie gospodarki tradycyjnej w gospodarkę innowacyjną, opartą na wiedzy. (EM.K.)