Lubowierz

Wieś z XIX wieku
„Datowany na 1839 rok (…) Skorowidz Królestwa Polskiego z 1877 r. podaje, że Lubowierz znajdował się w guberni siedleckiej, powiecie włodawskim, gminie Hańsk, parafii Sawin. Sąd pokoju – Włodawa, poczta – Włodawa”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Sami Polacy

„Według spisu z 30 września 1921 r. Lubowież wieś, folwark i kolonia należały do gminy Hańsk. Wieś: 16 domów, w których mieszkało 105 osób, w tym 53 mężczyzn i 52 kobiety, w tym 101 rzymskokatolików i 4 prawosławnych, wszyscy narodowości polskiej. Kolonia posiadała 5 domów i 2 inne budynki z przeznaczeniem na zamieszkanie. Liczyła 40 osób, w tym 20 mężczyzn oraz 20 kobiet, wszyscy rzymskokatolików, wszyscy narodowości polskiej. Folwark – niezamieszkały”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

Chełmskie więzienie w Lubowierzu i okolicach

„Oryginalnym, polskim sposobem rozwiązywania problemu przeludnienia więzień w drugiej połowie lat trzydziestych, który znalazł zastosowanie również w Chełmie, było organizowanie karnych ruchomych ośrodków pracy. (…) Latem 1936 r. w Szcześnikach w powiecie włodawskim uruchomiono pierwszy karny ośrodek pracy nr 6 podległy chełmskiemu więzieniu, gdzie sezonowo zatrudnionych było 90 więźniów. W grudniu 1936 r. więzienie przyjęło od dyrekcji lasów państwowych majątki Hańsk i Lubowież w powiecie włodawskim, zwany „Krowie Bagno”. W maju 1937 r. ośrodek Krychów rozpoczął działalność. Więźniowie zatrudnieni byli przy karczowaniu lasu, uprawie konopi i warzyw, hodowli królików, budowie drogi z Hańska do Krychowa, przy osuszaniu bagien oraz zajęciach gospodarczych w obrębie ośrodka. W ośrodku, utrzymywanym przez cały rok, przebywało od 350 do 580 więźniów”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

„Jastrząb” przeciwko sowietom

„12 IV 1946 r. oddział „Jastrzębia” zarekwirował na szosie Chełm-Włodawa dwa samochody ciężarowe i udał się do wsi Lubowierz (gm. Hańsk), gdzie rozbrojono pluton wojsk sowieckich ochraniający lotnisko w tej miejscowości. Efektem tej akcji była przeprowadzona następnego dnia operacja pościgowa siłami PUBP i MO, która jednak nie przyniosła żadnych rezultatów. Zaplanowano kolejną obławę, jednak tym razem poprzedzono ją wysłaniem w teren agentury celem ustalenia miejsca pobytu bandy”.
G. Makus, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie w walce z polskim podziemiem niepodległościowym w latach 1944-1947, Włodawa 2009

Ortograficzna zmiana

W 1998 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zmienił rozporządzeniem nazwę miejscowości Lubowież na Lubowierz. Rozporządzenie ministra weszło w życie 14 stycznia. (opr. ad)