Łupek nie trafi do Włodawy?

– To zwycięstwo wszystkich mieszkańców Włodawy, choć zapewne jeszcze nie koniec batalii – tak skomentowała wyrok WSA w Lublinie Katarzyna Wojtal, jedna z inicjatorek zaskarżenia do sądu decyzji SKO, zezwalającej na rekultywację wyrobiska we Włodawie łupkiem z kopalni w Bogdance.

W czwartek, 6 września Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie sprawy ze skarg Towarzystwa dla Natury i Człowieka oraz Stowarzyszenia Poleskiego z Włodawy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 23 stycznia br. w przedmiocie ustalenia rolnego kierunku rekultywacji wyrobiska, uchylił w całości zaskarżoną decyzję. Ponadto WSA zasądził od SKO na rzecz obu organizacji pozarządowych po 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

To bynajmniej nie kończy tej trwającej od wielu lat walki mieszkańców Włodawy o zakaz wwozu miliona ton łupka powęglowego z Bogdanki do miasta. Teraz właściciel działki po byłej kopalni piasku zapewne zaskarży niekorzystny dla niego wyrok sądu. (re)