M. Łopacki dyrektorem ZDP

M. Łopacki (rocznik 1980) ukończył Szkołę Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Był radnym powiatu chełmskiego. Pracował m.in. jako kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, w Urząd Marszałkowski w Lublinie (w Departamencie Zarządzania RPO, Polityki Regionalnej oraz Rolnictwa i Środowiska), w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie, w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Chełmie, w Sądzie Rejonowym w Chełmie.

Po bardzo emocjonującym konkursie na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie komisja uznała za najodpowiedniejszą kandydaturę Marcina Łopackiego z Chełma. W pokonanym polu pozostawił dwóch kontrkandydatów – Włodzimierza Kołtona z Ostrowa Lubelskiego i Sławomira Poniewozika z Włodawy.

We wrześniu ub.r. na zasłużoną emeryturę, po 20 latach kierowania firmą, przeszła dyrektor ZDP we Włodawie – Wiesława Kadrow. Przez te kilka miesięcy zakładem kierował jako p.o. dyrektora S. Poniewozik – wieloletni pracownik ZDP, a wcześniej „prawa ręka” W. Kadrow.

Do konkursu, którego finałowe przesłuchania miały miejsce w styczniu, przystąpiło trzech chętnych. Wszyscy z bardzo bogatym dorobkiem na kierowniczych stanowiskach w firmach związanych z budownictwem i zarządzaniem drogami. Dlatego też komisja miała bardzo trudny orzech do zgryzienia. Ostatecznie postawiono nie „na swojaka”, lecz na „spojrzenie z zewnątrz”. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że M. Łopacki bardzo dobrze wypadł podczas rozmów, a dodatkowo za nim przemawiał fakt, iż jako kierownik we wcześniejszych firmach sprawdził się bardzo dobrze.

– Jestem człowiekiem, który wyznacza sobie konkretne cele zawodowe i konsekwentnie je realizuje – mówi o sobie nowy dyrektor. – Ważną cechą mojej osobowości jest analityczne myślenie, które potrzebne jest m.in. przy prowadzenie inwestycji drogowych, jak i bieżącym oraz zimowym utrzymaniu dróg powiatu włodawskiego.

M. Łopacki został powołany dyrektorem na czas nieokreślony. (pk)

M. Łopacki (rocznik 1980) ukończył Szkołę Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Był radnym powiatu chełmskiego. Pracował m.in. jako kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, w Urząd Marszałkowski w Lublinie (w Departamencie Zarządzania RPO, Polityki Regionalnej oraz Rolnictwa i Środowiska), w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie, w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Chełmie, w Sądzie Rejonowym w Chełmie.