Macoszyn Mały

Początki
„Datowany na 1564 r. Wówczas Maczoszin. W 1827 r. Macorzyn duży i mały. W 1839 r. Macoszyn Wielki i Mały”.
B. Czopek, Nazwy miejscowe dawnej Ziemi Chełmskiej i Bełskiej, Wrocław 1988

W gminie Sobibór

„Według spisu z 30 września 1921 r. Macoszyn Mały wieś i kolonia należały do gminy Sobibór. Wieś posiadała 28 domów i 1 inny budynek z przeznaczeniem na zamieszkanie. Liczyła 207 osób, w tym 95 mężczyzn oraz 112 kobiet, w tym 24 rzymskokatolików, 176 prawosławnych, 1 inny chrześcijanin
i 6 wyznania mojżeszowego. 207 osób deklarowało narodowość polską. Kolonia posiadała 5 domów i 31 mieszkańców, w tym 14 mężczyzn i 17 kobiet, w tym 10 rzymskokatolików i 21 prawosławnych. Wszyscy deklarowali narodowość polską. W tym samym okresie Zezulka kolonia należała do gminy Sobibór. Posiadała 1 dom i 14 mieszkańców, w tym 7 mężczyzn oraz 7 kobiet, w tym 9 rzymskokatolików, 1 prawosławny i 4 wyznania mojżeszowego. Wszyscy deklarowali narodowość polską”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

Kolorowe jarmarki

„Na mocy art. 60–68 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1927 r. oraz w myśl uchwały rady gminnej gminy Sobibór pow. włodawskiego z dnia 10 marca 1927 r., a także wniosku Wydziału Powiatowego we Włodawie z dnia 3 kwietnia 1927 r. i opinii weterynarza powiatowego z dnia 30/VIII 1927 r. Pan Wojewoda Lubelski decyzją z dn. 12/I 1928 r. L. 4/PH zezwala na ustanowienie jarmarków we wsi Macoszyn Mały, gminy Sobibór powiatu włodawskiego. Jarmarki mają się odbywać w każdą środę o ile w tym dniu nie będą przypadać święta rzymsko-katolickie. Przedmiotem ustanowionych jarmarków mogą być wszystkie przedmioty wolnego obrotu towarowego, takie jednak towary, których sprzedażą trudnić się można jedynie na podstawie uzyskanej koncesji wolno sprzedawać tylko osobom posiadającym koncesję. Jarmarki mają się odbywać w miejscu, oznaczonym na przedstawionym planie sytuacyjnym w myśl przepisów M.in. Roln. i Dóbr Państw. z dnia 2/VI 1920 r. pod dozorem specjalnej komisji targowej, a targowica winna być należycie urządzona, ogrodzona, zabrukowana i posiadać studnię”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Na mszę do Kosynia

„Od 1 października 1946 r. wieś należy do Parafii Rzymskokatolickiej w Kosyniu. Wcześniej kościół parafialny dla mieszkańców tej wsi znajdował się w Uhrusku. W dekrecie Biskupa Siedleckiego z 24 września 1946 r. zapisano: „Do parafii Kosyń będą należały wsie: Kosyń, Osowa, Macoszyn Duży, Macoszyn Mały dotąd należące do parafii Uhrusk. Wsie te z dniem 1 października 1946 roku odłączamy od parafii Uhrusk, a przyłączamy je do parafii Kosyń”. Dekret podaje, że w omawianym okresie, w Macoszynie Dużym i Małym mieszkało 800 dusz”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010