Mają talent!

(12 grudnia) W sali kina WDK odbyła się V edycja konkursu artystycznego „Ja też mam talent”, zorganizowana przez włodawskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych (SPONiP), przy wsparciu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego i Urzędu Miejskiego we Włodawie.

W konkursie, którego celem jest propagowanie twórczości osób niepełnosprawnych, wzięli udział artyści ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Włodawy, Krasnegostawu, Dorohuska, Firleja i Zamościa oraz z Przedszkola Integracyjnego we Włodawie, z przedszkola działającego przy włodawskim SOSW i z Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań”.

Zmagania wykonawców oceniała komisja w składzie: Joanna Pogonowska, Marcin Obuchowski i Katarzyna Smolik. Nagrodę za pierwsze miejsce otrzymał zespół „Urwisy” z SOSW Zamość. Kolejne miejsca zajęli Michał Pietrzycki z Firleja i zespół „Świetliki” z SOSW Włodawa. Nagrodę specjalną za osobowość sceniczną otrzymał teatr „Azumi” z SOSW w Dorohusku.

Jury przyznało także wyróżnienia, które otrzymały zespoły: „Iskra” z POW Włodawa i „Zumba Dance” z Zamościa. Konkurs zorganizowano m.in. dzięki funduszom na wspieranie organizacji pozarządowych pozyskanych z Urzędu Miejskiego we Włodawie. (ad)