Majątki, samochody, kredyty i zarobki

Który z radnych gminy Kamień ma największe oszczędności, a który hodowlę oryginalnych w naszym regionie krów? Kto ma najwyższe zadłużenie, a kto najwięcej zarobił? Takie informacje radni gminy Kamień ujawnili – bo taki mają obowiązek – wiosną br. w swoich oświadczeniach majątkowych.

Zbigniew Czerwonka, przewodniczący Rady Gminy Kamień, prowadzi Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Koliber” w Kamieniu i jego ubiegłoroczny dochód z tego tytułu to 118 094,39 zł. Ma dom o powierzchni 220 m kw, wart 380 tys. zł. To współwłasność małżeńska. Posiada też gospodarstwo rolne o powierzchni 2,62 ha warte – wraz z zabudowaniami – 80 tys. zł (współwłasność w 1/3 części). Wraz z żoną ma jeszcze 0,1924 ha działkę, wartą 30 tys. zł, a także 0,0462 ha działkę i sklep, warte 80 tys. zł. Z tytułu diety radnego otrzymał w 2019 r. 7 890,00 zł, a emerytury z MSW – 37 657,96 zł. Czerwonka ma dwa vany Citroen Jumper, warte łącznie 125 tys. zł (współwłasność małżeńska). Spłaca trzy kredyty: dwa po 50 tys. zł, a także kredyt leasingowy – 84 796,75 zł – zaciągnięty na nowszy z citroenów. Oszczędności nie miał.

Marcin Hałaj zatrudniony jest w Szkole Podstawowej w Strachosławiu. Na rachunku oszczędnościowym zgromadził wraz z żoną 13 385 zł, na lokacie – 6313 zł, na rachunku Biznes Partner – 5188 zł. Ma dom o powierzchni 168 m kw i wartości 350 tys. zł. To współwłasność małżeńska – tak samo jak gospodarstwo rolne o powierzchni 1,42 ha, warte 30 tys. zł wraz z dwoma zabudowaniami za 20 tys. zł. Z tego tytułu jego dochód wyniósł w ubiegłym roku 2 tys. zł. Radny prowadzi jednoosobową działalność – usługi remontowo-budowlane i dzięki temu zarobił 36 156, 14 zł. Dochód z pracy w szkole – 30 327,20 zł, z tytułu umowy zlecenie – 864 zł, domu weselnego – 3504 zł, dieta radnego – 3910 zł. Radny ma BMW z 2004 r., warte 18 tys. zł i Renault Trafic z 2003 r., warte 10 tys. zł. To także współwłasność małżeńska. Spłaca wraz z żoną kredyt hipoteczny (do spłaty pozostało 9197,40 zł).

Roman Kołtun zatrudniony jest w firmie „Kamieniarstwo Nagrobkowe Marcin Kołtun”. Zarobił 25 387,50 zł, dieta radnego – 3400 zł. Nie zgromadził oszczędności. Jeździ Audi A6 z 2006 r., wartym 26 tys. zł. Spłaca kredyt gotówkowy – 49 941, 65 zł.

Anna Lewczuk prowadzi gospodarstwo rolne. Wraz z mężem zgromadziła na lokacie 22 tys. zł, a na rachunku bieżącym 140 tys. zł. Ma dom o powierzchni 160 m kw o wartości 450 tys. zł i 45 ha gospodarstwo rolne, warte 1 300 000 zł. Z „gospodarki” osiągnęła wraz z mężem 200 000 zł dochodu. W oświadczeniu majątkowym radna wykazała jeszcze 49 ha użytków rolnych dzierżawionych od innych osób. Z tytułu diety radnej zarobiła w ubiegłym roku 3910 zł. Radna wraz z mężem posiada dwa ciągniki warte łącznie 70 tys. zł, dwa kombajny (45 tys. zł), silosy zbożowe (20 tys. zł), maszyny rolnicze (47 tys. zł), Audi z 2006 r. (30 tys. zł). Spłaca wraz z mężem osiem kredytów, w tym hipoteczny na budowę domu, preferencyjne oraz na zakupy ziemi na łączną kwotę ponad 670 tys. zł.

Ewelina Piątek zgromadziła na lokacie 60 tys. zł, a na rachunku bieżącym – 58 501, 16 zł. Oprócz dochodu z tytułu pracy męża wykazała w oświadczeniu majątkowym za 2019 rok wypłacone jej diety radnej – 3 570 zł. Ma Jeepa Grand Cherokee z 2003 r., wartego 18 tys. zł. To współwłasność małżeńska.

Agnieszka Poźniak jest zatrudniona w Samorządowym Ośrodku Kultury w Leśniowicach i z tego tytułu zarobiła w 2019 r. 11 420,75 zł. W poprzedniej pracy (w Chełmskim Domu Kultury) zarobiła 3 934,48 zł. Na koncie miała 4 039,89 zł, a także 558,52 USD. Jest właścicielką domu o powierzchni 110 m kw, wartego 350 tys. zł, a także działki rolnej – 1,10 ha, wartej 15 tys. zł. Ma 530 udziałów w spółce Lublin Academy, w której jest członkiem zarządu. Prowadzi działalność gospodarczą z zakresu edukacji i z tego tytułu osiągnęła w ubiegłym roku dochód 45 606,57 zł. Dieta radnej – łącznie 3 570 zł. Spłaca dwa kredyty gotówkowe na łączna kwotę niewiele ponad 143 tys. zł, a także kredyt hipoteczny na 338 700 zł.

Mariusz Sereda zatrudniony jest w Spółdzielni Mleczarskiej „Bieluch” w Chełmie, gdzie jako główny specjalista ds. informatyki zarobił w ubiegłym roku 49 840,34 zł. Ma 54 tys. zł oszczędności i na współwłasność z żoną – dom o powierzchni 110 m kw, wart 200 tys. zł pobudowany na 0,33 ha działce, wartej 50 tys. zł. Jest też właścicielem 4,07 ha uprawy rolnej, wartej 100 tys. zł, z której w ubiegłym roku osiągnął dochód 5 tys. zł. Z diet radnego otrzymał w ubiegłym roku 1 870 zł.

Piotr Strelczuk prowadzi gospodarstwo rolne, ma dom o powierzchni 126 m kw, wart 250 tys. zł. To współwłasność małżeńska podobnie jak 50-hektarowe gospodarstwo rolne ze stodołą, oborą, warte 2 mln zł. Z tego tytułu osiągnął dochód 60 tys. zł. W oświadczeniu majątkowym radny wykazał jeszcze 50 ha użytków rolnych dzierżawionych od osób fizycznych. Z tytułu diety sołtysa otrzymał w ubiegłym roku 90 zł, prowizji sołtysa – 986 zł, diety radnego – 3570 zł. Razem z żoną jest właścicielem kombajnu wartego 90 tys. zł, dwóch ciągników o łącznej wartości 260 tys. zł, a także maszyn uprawnych wartych 250 tys. zł. Spłaca trzy kredyty: obrotowy na kwotę 95 tys. zł i dwa inwestycyjne – jeden na kwotę 75 tys. zł, a z drugiego do spłaty pozostało jeszcze niewiele ponad 100 tys. zł.

Anna Syryjczyk zatrudniona jest w Szkole Podstawowej w Kamieniu, gdzie zarobiła 21 571, 84 zł. Prowadzi też niewielkie gospodarstwo rolne, warte 15 tys. zł, z którego ubiegłoroczny dochód to 3 tys. zł. Ma też dom o powierzchni 162,96 m kw, warty 150 tys. zł, 45 akcji w „Lubelski Węgiel Bogdanka”. Z tytułu renty rodzinnej otrzymała w ubiegłym roku 27 372, 42 zł, diet radnej – 3230 zł, inne „źródła” – 640 zł.

Alina Szczerba zatrudniona jest w NZOZ w Kamieniu. Wraz z mężem zaoszczędziła 80 tys. zł. Posiada dom o powierzchni 120 m kw, wart 250 tys. zł. To współwłasność małżeńska, tak samo, jak gospodarstwo rolne – 9,41 ha wraz z zabudowaniami, warte 270 tys. zł, z którego ubiegłoroczny dochód wyniósł 9 100 zł. Z tytułu umowy o pracę w NZOZ w Kamieniu radna zrobiła 50 898,46 zł, z umowy zlecenia w NZOZ w Żmudzi – 15 892, 80 zł, dieta radnej – 3630 zł, a udział w spadku – 562, 35 zł. Radna ma Hyundaya z 2009 r. o wartości 20 tys. zł.

Agata Walczuk jest pedagogiem specjalnym w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie. Z tego tytułu zarobiła 26 289,10 zł, z umowy zlecenie – 5716,31 zł; dieta radnej – 2720 zł; prowizja sołtysa – 75, 20 zł; „inne źródła” – 1726,70 zł; zasiłek wychowawczy – 12 tys. zł. Radna na współwłasność z mężem posiada citroena z 2008 r., wartego 21 tys. zł.

Renata Watrakiewicz zatrudniona jest w Spółdzielni Mleczarskiej „Bieluch” w Chełmie, gdzie zarobiła 40 238,46 zł. Na rachunku oszczędnościowym ma 2 459 zł, a także 29 886, 38 euro. To współwłasność małżeńska podobnie jak dom o powierzchni 120 m kw, wart 226 tys. zł, oraz 0,97 ha gruntów rolnych z budynkiem gospodarczym. Z „gospodarki” radna osiągnęła dochód 200 zł. Dieta radnej – 3740 zł. Pani Renata ma Forda Focusa z 2010 r., wartego 20 tys. zł.

Kamil Wnuk jest rolnikiem. Posiada 11,96 ha i prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą, dzięki której zarobił w ubiegłym roku 15 tys. zł. Taką samą kwotę zaoszczędził. Z tytułu diet radnego otrzymał 3230 zł. Jest właścicielem 11 sztuk bydła rasy limousine (krowy te są ponoć coraz popularniejsze wśród polskich rolników). Posiada ciągnik rolniczy, prasę, rozrzutnik, zgrabiarkę. Ma zaciągnięty kredyt na zakup sprzętu rolniczego – 130 tys. zł, a także obrotowy – na 15 tys. zł na zakup środków do produkcji roślin.

Krzysztof Wójcik jest rolnikiem i prowadzi działalność gospodarczą. Na lokatach zgromadził 210 tys. zł, a na rachunku bieżącym 49 720 zł. Te oszczędności to współwłasność małżeńska, tak jak dom o powierzchni 110 m kw, wart 160 tys. zł i 13,64 ha ziemi uprawnej, wartej 290 tys. zł (z budynkami gospodarczymi). Z „gospodarki” osiągnął dochód 20 500 zł. Jest współwłaścicielem zabudowanej działki, wartej 150 tys. zł. Radny prowadzi usługi gastronomiczne na targowisku w Chełmie, a dochód z nich to 19 500 zł. W ramach diet radnego otrzymał 3570 zł, w oświadczeniu majątkowym wykazał też 9 tys. zł uzyskane z GOPS w ramach „500 plus” i 600 zł z programu „Wyprawka szkolna”, 1172 zł zwrotu akcyzy z paliwa, a także 760,76 zł uzyskane z PGE Spółka Akcyjna Oddział Zamość. Radny razem z żoną posiada Audi A4 z 2008 r. warte 37 tys. zł, Toyotę Rav4 z 2006 r. wartą 36 tys. zł, kombajn za 200 tys. zł i ciągnik Zetor za 28 tys. zł.

Natalia Zubek-Olszewska jest zatrudniona w PPHU „Albatros”, gdzie zarobiła 25 258,57 zł. Razem z mężem oszczędziła 7118,93 zł. Posiada dom o powierzchni 156 m kw, wart 140 tys. zł. Razem z mężem prowadzi gospodarstwo rolne – 32,31 ha, z czego grunty orne warte są 510 tys. zł, obora – 200 tys. zł, stodoła – 25 tys. zł. 13,83 ha stanowi współwłasność małżeńską. Dochód z „gospodarki” to 80 tys. zł. Dodatkowo radna posiada dom o powierzchni 120 m kw, stodołę i oborę, warte łącznie 104 tys. zł, a także dzierżawi od innych 7,80 ha. Dieta radnej – 2 890 zł. Jest właścicielką wartego 12 tys. zł ciągnika Ursus z 1970 r., a współwłasność z mężem stanowią maszyny rolnicze, warte łącznie ponad pół miliona złotych, a także dwa samochody – scodę otcavię z 2007 r. oraz Audi A4 z 2006 r. warte 40 tys. zł. Radna ma zaciągnięty kredyt na zakup gruntów rolnych (do spłaty pozostało jej ponad 30 tys. zł) i jeszcze cztery kredyty, zaciągnięte wspólnie z mężem. Do spłaty pozostało ok. 247 tys. zł. (opr. mo)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here