Majowy zakaz wstępu do lasów

Choć wyglądają niepozornie, to żarłoczne bestie, które niszczą. Leśnicy zapowiedzieli walkę z nimi, dlatego od poniedziałku obowiązuje zakaz wstępu do niektórych lasów. Z samolotów będą zrzucane opryski, by unicestwić jak najwięcej chrabąszczy majowych.

Osiągające długość ok. 3,5 cm chrabąszcze majowe pojawiają się późną wiosną, zaś właśnie w maju samica składa pod ziemią kilkadziesiąt jaj. Pędraki od momentu wyklucia przez mniej więcej 3/4 lata żyją w ziemi. Są wtedy najbardziej niebezpieczne, bo niesamowicie żarłoczne, podgryzają i niszczą korzenie młodych drzew i leśnych sadzonek (w ciągu roku jeden osobnik może doprowadzić do śmierci młode drzewko).

Niestety, z siedzącymi głęboko pod ziemią pędrakami walczyć nie ma jak, dlatego trzeba unicestwić jak najwięcej szkodników, gdy tylko przeobrażą się w chrząszcze (wyjdą na żer oraz by dalej się rozmnażać, co ma nastąpić właśnie teraz). Dlatego w całym województwie trwa akcja chemicznego zwalczania chrabąszczy, których populacja (a co za tym idzie szkody, jakie wyrządziły owady) diametralnie zwiększyła się w ostatnich latach.

Prowadzona przez Nadleśnictwo Chełm akcja chemicznego zwalczania szkodników potrwa na terenie gmin Sawin, Ruda-Huta i Dorohusk od poniedziałku (6 maja). Krążące nad lasami samoloty będą je opryskiwać (rano, tuż po wschodzie słońca, oraz wieczorem, przed zachodem), by wytępić jak najwięcej chrząszczy – planowo do piątku, 10 maja, ale z uwagi na 14-dniowy okres karencji po zastosowaniu środka i uzależnienie oprysku od pogody oraz terminu rójki chrabąszczy całkowity zakaz wstępu do lasu obowiązuje do piątku (24 maja).

– Nalotom poddane będą tereny w większości zarządzane przez Lasy Państwowe oraz w mniejszym stopniu tereny prywatne. Łączna powierzchnia pól zabiegowych wynosi około 1550 hektarów. Z zabiegów ochronnych wyłączone są obszary chronione (strefy ochrony całorocznej ptaków, rezerwaty przyrody), źródliska oraz cieki wodne – informuje odpowiedzialny za kontakt z mediami Wojciech Kamiński z Nadleśnictwa Chełm.

– Zakaz wstępu dotyczy całego obszaru objętego zabiegami agrolotniczymi. Żółte tablice informujące o wykonywanych zabiegach z użyciem preparatów chemicznych zostaną ustawione na wszystkich drogach leśnych, wiodących do planowanych pól zabiegowych – dodaje. Tereny objęte zabiegamu agrolotniczymi prezentujemy powyżej – na mapie przygotowanej przez Nadleśnictwo. (pc, fot. Nadleśnictwo Chełm)

ZABIEGI AGROLOTNICZE NAD LASAMI

Nadleśnictwo Chełm informuje, że w dniach od 6 do 10 maja 2019 r. na terenach leśnych w granicach gminy Sawin, Ruda-Huta i Dorohusk wykonywane będą zabiegi agrolotnicze z użyciem środka chemicznego. Nalotom poddane będą tereny w większości zarządzane przez Lasy Państwowe oraz w mniejszym stopniu tereny prywatne. Łączna powierzchnia pól zabiegowych wynosi około 1 550 ha. Z zabiegów ochronnych wyłączone są obszary chronione (strefy ochrony całorocznej ptaków, rezerwaty przyrody), źródliska oraz cieki wodne. Podjęcie decyzji o wykonywanym zabiegu ochronnym podyktowane jest dużymi szkodami w uprawach leśnych, spowodowanymi wzmożonym żerem pędraków oraz spodziewaną w bieżącym roku rójką chrabąszcza majowego i kasztanowca. Czynności agrolotnicze będą wykonywane w godzinach porannych (po wschodzie słońca) i wieczornych (przed zachodem słońca). Środkiem chemicznym użytym do oprysku będzie MOSPILAN 20 SP wraz ze środkiem zmniejszającym napięcie powierzchniowe IKAR 95 EC. Z uwagi na 14-dniowy okres karencji po zastosowaniu w/w preparatu oraz uzależnieniu daty oprysku od warunków pogodowych i terminu rójki chrabąszczy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu, obowiązujący od 6 maja do 24 maja 2019 roku. Zakaz wstępu dotyczy całego obszaru objętego zabiegami agrolotniczymi. Żółte tablice informujące o wykonywanych zabiegach z użyciem preparatów chemicznych zostaną ustawione na wszystkich drogach leśnych, wiodących do planowanych pól zabiegowych.
Podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu agrolotniczego z użyciem środka chemicznego zostało uzgodnione z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Starostą Chełmskim.