Mamy elitarne kierunki

Aż pięć kierunków dostępnych na lubelskich uczelniach otrzymało prestiżowy znak jakości „Studia z przyszłością”.


O przyznaniu tytułów decyduje komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Śląskim. Zasiadają w niej także przedstawiciele środowiska gospodarczego. W tym roku komisja doceniła: chemię kryminalistyczną, specjalność na Wydziale Chemii UMCS oraz agrochemię – studia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. W gronie laureatów znalazł się KUL z kognitywistyką, specjalnością prowadzoną na Wydziale Filozofii, Politechnika Lubelska z marketingiem i komunikacją rynkową na Wydziale Zarządzania oraz bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Oficerskich Sił Powietrznych w Dęblinie. Certyfikaty akredytacyjne rektorzy szkół wyższych odebrali 13 kwietnia br na gali w zabytkowych wnętrzach Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego. (EM.K.)