Marian Kupisz nowym radnym powiatowym

(7 sierpnia) Po niespodziewanej rezygnacji z mandatu radnego powiatu włodawskiego przez Adama Panasiuka jego miejsce obsadził następny w kolejce – Marian Kupisz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wytycznie. Był już radym – w poprzedniej kadencji.


Radny po złożeniu ślubowania zapłacił od razu frycowe. Nie umiejąc jeszcze korzystać z elektronicznego sprzętu do głosowania, nacisnął niewłaściwy przycisk i jako jeden jedyny zagłosował przeciwko uchwale, która była faktycznie formalnością. (p)