Marszałek nagrodził uczniów

Stypendia wręczał wicemarszałek Michał Mulawa

1000 młodych osób ze 169 szkół z Lublina i regionu otrzymało stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. Na nagrody dla uzdolnionych uczniów samorząd województwa przeznaczył aż 4 miliony złotych.

We wtorek i środę stypendia otrzymali laureaci programów „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” (uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I, II i III liceów ogólnokształcących) oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” (dla uczniów/słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe tj., dla uczniów techników, branżowych szkół I stopnia i klas zasadniczych szkół zawodowych w branżowych szkołach I stopnia oraz dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych).

– Ogromnie się cieszę, że mamy w województwie lubelskim tak dużą grupę uzdolnionej młodzieży. Jestem z was dumny i z wielkim optymizmem patrzę w przyszłość, ponieważ inwestycja w młodzież, to inwestycja w przyszłość Polski – mówił podczas wtorkowej gali wicemarszałek województwa Michał Mulawa.

Otrzymane stypendium, (400 złotych miesięcznie od września 2019 do czerwca 2020 – w sumie 4000 zł) uczniowie mogą przeznaczyć na cele edukacyjne związane z ich potrzebami naukowymi, tj.: udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, wymianach językowych, zakup literatury fachowej, książek, podręczników, czasopism o charakterze edukacyjnym, wyposażenie własnej pracowni, warsztatu w narzędzia, materiały, ubiór ochronny w ramach nauczanego zawodu.

Uczniowie mogą wykorzystać stypendium na programy do nauki języków obcych i innych przedmiotów, sprzęt komputerowy, wyposażenie miejsca nauki w domu (np. lampka, biurko, krzesło obrotowe). Dodatkowo stypendium może być przeznaczone na prawidłowy rozwój uczniów i usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami np. na zakup okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych czy opłacenie zajęć logopedycznych. BS