Marszałek sypnął groszem przed świętami

Kolejnych 33 przedsiębiorców z Lublina i regionu wdroży nowoczesne rozwiązania w swoich firmach. Będzie to możliwe dzięki dodatkowym 41 mln zł, które na wzrost konkurencyjności firm dołożył marszałek województwa.


O dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe na terenie naszego województwa. Maksymalna wysokość wsparcia wynosiła 2 mln zł dla mikro- i małych przedsiębiorstw i 3 mln zł dla średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie inwestycyjne przeznaczone jest m.in. na wdrożenie wyników prac badawczych. Wśród wybranych projektów znajdują się takie, które stawiają na rozwój produktów opartych na nowoczesnych technologiach informacyjnych i komunikacyjnych.

Część projektów to działania związane z rozszerzeniem działalności eksportowej np. przez zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu. Realizacja niektórych projektów wymaga przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych czy nawiązania ścisłej współpracy z jednostkami naukowymi.

Otrzymane środki przedsiębiorcy przeznaczą na zakup maszyn, urządzeń i innych środków trwałych. Wsparcie pokryje też część kosztów zakupu nieruchomości oraz robót i materiałów budowlanych.

– Fundusze europejskie skutecznie napędzają lubelskie firmy, o czym świadczy chociażby fakt, że mamy w regionie przedsiębiorstwa, które aktywnie wdrażają innowacje na skalę regionalną, krajową, a nawet światową – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Dotychczas przedsiębiorcom z regionu w ramach tego działania przyznano ponad 641 mln zł. BS