Marszałkowie pojeżdżą elektrykami za pół miliona

Nowy zakup osobiście prezentował i zachwalał marszałek Jarosław Stawiarski

Pandemia koronawirusa i coraz gorsza sytuacja finansowa w budżetówce nie powstrzymała marszałka województwa lubelskiego od zakupu nowych aut dla Urzędu Marszałkowskiego. We wtorek Jarosław Stawiarski zaprezentował trzy samochody elektryczne marki KIA e-Niro, których zakup kosztował ponad pół miliona złotych!


– Samochody elektryczne to przyszłość. Ich użytkowanie w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń – podczas prezentacji samochodów mówił marszałek Jarosław Stawiarski, dodając, że z jednej strony urząd stara się iść z duchem czasu, a z drugiej wdraża zapisy ustawy o elektromobilności.

Jak wyjaśnia Remigiusz Małecki, rzecznik marszałka, kupno samochodów związane jest z obowiązkami, jakie nakłada na samorządy ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. – Zgodnie z art. 68 ust. 2: „Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 1, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów,

od dnia 1 stycznia 2022 r., wynosił co najmniej 10%”. Na dziś, flota aut w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – bez uwzględnienia 3 aut elektrycznych – wynosi 29 pojazdów – informuje R. Małecki.

Koszt zakupu samochodów KIA e-Niro wraz pełnym pakietem ubezpieczeń oraz kompletem kół zimowych wyniósł 509 220,00 zł. Zakup został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (200 000,00 zł), 309 220,00 zł to kwota, która została pokryta z budżetu województwa lubelskiego.

Gdzie będą „tankowane” elektryczne samochody?

– Urząd posiada trzy dwustanowiskowe ładowarki wyposażone w uniwersalne wtyczki typu 2 o mocy 2×22 kW każda, które zostały zainstalowane: w Lublinie przy ul. Grottgera 4 i Bursaki 17 oraz w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14. Koszt zakupu i montażu trzech ładowarek wyniósł 66 420,00 zł i został sfinansowany w całości przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Obecnie urządzenia są przeznaczone do użytku wewnętrznego. W każdym momencie ładowarki mogą zostać włączone do ogólnodostępnej sieci ładowarek, do której będą mieli dostęp wszyscy zainteresowani. Wymagać to będzie podpisania odpowiedniej umowy z operatorem krajowym sieci ładowarek samochodowych oraz odpowiednich odbiorów – dodaje rzecznik marszałka.LB