Matematyka mistrzów

Weronika Mróz, uczennica klasy trzeciej o profilu biologiczno-chemicznym I LO w Krasnymstawie, została laureatką dziesiątej edycji ogólnopolskiego konkurs matematyczno-informatycznego „Zobaczyć Matematykę”.

Jej praca zatytułowana „Matematyka zapomnianych mistrzów” została wyróżniona nagrodą trzeciego stopnia. W konkursie wziął udział również uczeń I LO Jakub Bielawski. Został finalistą, a jego praca znalazła się w najlepszej ósemce. Opiekę merytoryczną nad pracami uczniów sprawowała nauczycielka matematyki Katarzyna Nowacka. (k)