Matematyka w praktyce

„Z królową nauk za pan brat” – tak brzmi tytuł projektu realizowanego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach. W środę (7 grudnia) w szkole obyła się uroczystość zakończenia tej inicjatywy, dzięki której uczniowie mogli dowiedzieć się o praktycznych zastosowaniach matematyki.

 

Realizacja projektu w całości została finansowana z grantu, jaki szkoła w Kaplonosach uzyskała w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację mBanku. Pozyskane fundusze pozwoliły na zakup tablic magnetycznych, parawanów, koszulek, kalkulatorów, itp. oraz materiałów papierniczo-biurowych i nagród w konkursach. Projekt realizowany był w kilku formach. Jedną z nich był konkurs matematyczny pt. „Królowa nauk przyjazna wszystkim”, kolejną zaś zajęcia z matematyki prowadzone nie tylko w szkolnej ławce, ale również w terenie. W ramach projektu zorganizowane zostały także wyjazdy edukacyjne uczniów klas IV-VI do Banku Spółdzielczego, Ośrodka Zdrowia, Nadleśnictwa i sklepu spożywczego. W trakcie tych wyjazdów uczniowie mieli okazję przekonać się jak niezbędna w życiu codziennym jest wiedza z zakresu matematyki. Z kolei na warsztatach teatralnych uczestnicy projektu pod kierunkiem Beaty Tomaszek i Teresy Sokołowskiej przygotowali żartobliwe przedstawienie pt. „Kłótnia liczb”, które można było obejrzeć na podsumowaniu. W spotkaniu podsumowującym projekt uczestniczyli uczniowie i nauczyciele SP w Kaplonosach oraz zaproszeni goście w osobach wójta gminy Wyryki Andrzeja Ćwirty, radnej Bożeny Rabczewskiej oraz rodziców. Goście otrzymali broszury informacyjne o działaniach zrealizowanych w ramach projektu oraz pamiątkowe kubki. Na zakończenie dyrektor Renata Paluszkiewicz podziękowała Nadleśnictwu Włodawa, Bankowi Spółdzielczemu i Ośrodkowi Zdrowia w Wyrykach oraz B. Rabczewskiej za życzliwe przyjęcie uczestników projektu, a tym samym nieocenioną pomoc w jego realizacji. (b)