Matka Boża wspomożenia wiernych

24 maja Kościół obchodził wspomnienie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.


Ustanowił je papież Pius VII w 1816 roku. Rok wcześniej papież został uwolniony z więzienia w Fontainebleau, gdzie był przetrzymywany z rozkazu Napoleona. W sumie Pius VII był więziony przez 5 lat. 24 maja papież wrócił uroczyście do Rzymu i na ten dzień wyznaczył święto jako wotum dziękczynne dla NMP Wspomożenia Wiernych.

5 września 1958 roku dzięki staraniom ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, też niestety więzionego, Episkopat Polski wystąpił z prośbą o wprowadzenie tego święta również w Kościele w Polsce. Propagatorem MB Wspomożenia Wiernych był także poprzednik kardynała Wyszyńskiego – salezjanin, prymas Polski kard. August Hlond. Do rozwoju tego święta przyczynili się zwłaszcza ks. salezjanie.

Lubelski kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie znajduje się przy ul. Kalinowszczyzna 3. Parafia została erygowana 20 grudnia 1979 r. przez bpa Bolesława Pylaka, a powstała przy starym klasztorze i kościele pofranciszkańskim. Na początku XVII wieku ks. Wojciech Zuziewicz ofiarował swoją podmiejską posiadłość, położoną u stóp wzgórza Grodzisko, franciszkanom konwentualnym z przeznaczeniem pod budowę klasztoru. Fundację zatwierdził w 1620 roku król, a biskup Marcin Szyszkowski zezwolił franciszkanom na osiedlenie się w Lublinie.

W 1621 roku franciszkanie wybudowali drewniany kościółek pw. św. Wawrzyńca Męczennika. W 1629 roku dobudowano do niego murowana zakrystię. Późnorenesansowy kościół powstał w latach 1635-1649. W czasie wojen szwedzkich kościół, który nosił wezwanie NMP Anielskiej i św. Franciszka, uległ poważnym uszkodzeniom. W czasach Księstwa Warszawskiego był tam magazyn wojskowy, a potem szpital i wreszcie fabryka sukna.

W 1913 roku zabudowania nabył Żyd Tadeusz Weisberg, który po przyjęciu religii katolickiej podarował salezjanom nieruchomość razem z kościołem i ogrodem. Salezjanie rozpoczęli przebudowę według projektu architekta Brunona Zborowskiego. W latach 1945- 54 na terenie klasztoru księża salezjanie prowadzili bursę dla uczących się chłopców. Mieszkał tu między innymi bp Ryszard Karpiński, który obchodził ostatnio 60-lecie kapłaństwa, czyli diamentowy jubileusz.

Przy liczącej 7154 wiernych parafii, działają między innymi: koła różańcowe, Wspólnota Krwi Chrystusa, Legion Maryi, neokatechumenat, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Matki Boskiej Dobrej Śmierci, Salezjańska Organizacja Sportowa „Kalina”, Duszpasterstwo Akademickie i inne wspólnoty. Przy parafii działa biblioteka.

Elżbieta Kasprzycka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here