Maturzyści i ósmoklasiści poznali egzaminacyjne procedury

Dezynfekcja, maseczki, dystans – takie zasady obowiązywały już podczas ubiegłorocznego egzaminu dojrzałości

Maturzyści i ósmoklasiści poznali procedury, jakie będą obowiązywały podczas czekających ich niebawem egzaminów.


Ci pierwsi przystąpią do nich we wtorek, 4 maja, ósmoklasiści dwa tygodnie później – 25 maja. Jednocześnie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, zdementował pogłoski, że przed przystąpieniem do egzaminu dojrzałości wszyscy abiturienci zostaną poddani testom na koronawirusa.

Pandemia znacząco zmieniła życie niemal każdego z nas. Nie inaczej jest z tegorocznymi maturzystami, którzy niemal cały rok szkolny spędzili na nauce w formie online. Na podstawie doświadczeń z ubiegłego roku, resort edukacji i Centralnej Komisji Edukacyjnej już kilka miesięcy temu przygotowali nową formułę egzaminu, dostosowaną do koronawirusowej rzeczywistości. Pamiętamy, że z zeszłorocznymi egzaminami było niemałe zamieszanie, a w pewnym momencie maturzyści nie wiedzieli nawet, czy w ogóle do nich przystąpią, a jeśli tak, to kiedy.

Jak będzie wyglądała matura 2021?

Tegoroczna matura zacznie się 4 maja i podobnie jak rok temu – będzie tylko pisemna. Część ustna egzaminu będzie przeprowadzona wyłącznie dla osób, którym jej wynik jest niezbędny przy rekrutacji na uczelnie wyższe lub do realizacji umów międzynarodowych. Zniesiony został obowiązek przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Zmieniły się także wymagania egzaminacyjne – ograniczono zakres podstawy programowej. Te ustalenia znane były już abiturientom od kilku miesięcy. Od kilku dni wiedzą również, jakie obostrzenia sanitarne będą obowiązywać podczas egzaminów, bo Centralna Komisja Egzaminacyjna oficjalnie ogłosiła wytyczne dotyczące przeprowadzania majowych egzaminów.

W porównaniu do ubiegło roku jest kilka nowości. Na egzamin będzie mogła przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów choroby, co będzie weryfikowane m.in. przez mierzenie temperatury, a osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nawet jeżeli w ich domu jest osoba objęta izolacją lub kwarantanną. Ponadto dyrektorzy szkół mają obowiązek stworzyć rezerwowe listy członków komisji egzaminacyjnych, by nagła niedyspozycja któregoś z nich nie zakłóciła przebiegu egzaminu. Tak jak przed rokiem do szkoły będą mogli wejść, poza zdającymi, nauczycielami i pracownikami szkoły, tylko rodzice uczniów, którzy mają trudności w poruszaniu się.

W placówce, w której odbywa się matura nie mogą odbywać się inne zajęcia, a uczniowie muszą mieć swoje przybory piśmiennicze (chyba, że szkoła zdecyduje o ich zapewnieniu), ponieważ nie będzie możliwości pożyczania ich od innych zdających. Drzwi do szkoły i sal, w których odbywa się egzamin mają być otwarte, by nie dotykać klamek, a pomieszczenia mają być wietrzone co godzinę. Przed wejściem do szkoły i na sale obowiązywać będzie dezynfekcja rąk. CKE sugeruje, że uczniowie mogą być dzieleni na mniejsze grupy, które będą wchodzić na egzamin do poszczególnych sal co kilkanaście minut, tak by uniknąć tłoku. Nie ma jednak nigdzie informacji, ilu uczniów naraz może przebywać w jednej sali, ani jaka ma być odległość między ławkami zdających.

Przed egzaminem, aż do momentu zajęcia miejsca przy stoliku, uczniów obowiązują maseczki, a dla uczniów, którzy nie mogą ich nosić, mają zostać przygotowane dodatkowe pomieszczenia, w których będzie można zachować co najmniej dwa metry odstępu. Podczas samego egzaminu maseczki będzie można zdjąć, ale obowiązek ponownego zakrycia ust obowiązuje przy każdym wyjściu do toalety, w momencie podejścia do osoby piszącej członka komisji, a także podczas opuszczania sali po skończeniu pisania.

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na jej terenie na rozpoczęcie kolejnego egzaminu, jeżeli zapewnione zostanie im oddzielne pomieszczenie, w którym możliwe będzie zachowanie dystansu 1,5 m.

Przed egzaminem dojrzałości nie będzie żadnego testowania maturzystów. Takie rozwiązanie sugerowali niektórzy epidemiolodzy i sprawa głośna stała się w mediach. Te pogłoski jednoznacznie zdementował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Matura potrwa do 20 maja. Pięć dni później do swojego egzaminu przystąpią ósmoklasiści, którzy z pisemnymi testami zmagać się będą do 27 maja. Podczas egzaminu będą ich obowiązywać identyczne obostrzenia i nakazy jak maturzystów.

Powodzenia! ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here