Medycy i inżynierowie rozpoczęli naukę

Kolejne lubelskie uczelnie uroczyście zainaugurowały nowy rok akademicki
Na Uniwersytecie Medycznym naukę rozpoczęło w minionym tygodniu ponad 7200 studentów, w tym 1613 studentów pierwszego roku. Uczelnia co roku zwiększa ofertę dla obcokrajowców. W tym roku tajniki medycyny będą poznawali w Lublinie cudzoziemcy z 53 krajów.
W ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” Uniwersytet Medyczny zajmuje wysoką, 24. lokatę. – Uniwersytet Medyczny jest jedyną uczelnią w Lublinie, która nie zlikwidowała w ostatnim pięcioleciu ani jednego kierunku studiów. To niewątpliwie powód do zadowolenia, ale też i troski o utrzymanie dotychczasowego stanu rzeczy w sytuacji, gdy demograficzne tsunami daje się szkołom wyższym mocno we znaki. Świadczy to wymownie o renomie uczelni, która wygrywa z konkurencją bogatą i rzetelną ofertą kształcenia, nie produkuje bezrobotnych, ma ugruntowaną pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku edukacyjnym. Co więcej, kształci absolwentów gotowych do pracy nie tylko na polskim, ale i międzynarodowym rynku – mówił prof. dr hab. Andrzej Drop, rektor uczelni.
Wśród nowych inwestycji, planowanych na uczelni wymienić można Centrum Symulacji Medycznej w kampusie przy ul. Chodźki, które pomieści również multimedialną czytelnię, będącą filią biblioteki głównej. Jest to inwestycja finansowana ze środków własnych uczelni. W ubiegłym roku oddano do użytku Ośrodek Medycyny Doświadczalnej. Ukończono także remont generalny Collegium Pathologicum. Po kilku latach oczekiwań Uniwersytet Medyczny otrzymał rządową dotację w wysokości 300 mln złotych na sfinansowanie w latach 2016 – 2020 programu przebudowy i rozbudowy SPSK nr 1. Jako pierwsza inwestycja w tym projekcie ruszyła budowa siedziby Zakładu Radioterapii i Kliniki Chirurgii Onkologicznej.
Wśród tegorocznych nowości w ofercie edukacyjnej uczelni znalazła się biomedycyna i elektroradiologia. Uczelnia jak zwykle nie miała kłopotów z rekrutacją. Największą popularnością cieszyły się studia magisterskie na kierunku lekarsko-dentystycznym – 28 osób na miejsce, lekarskim – 13 osób na miejsce czy analityki medycznej – 8 osób na miejsce.

Politechnika stawia na… sport

Również w ubiegłym tygodniu kolejny rok akademicki zainaugurowała Politechnika Lubelska. Naukę na uczelni rozpoczęło blisko 2,5 tysiąca studentów.
Zdobywający wiedzę na lubelskiej politechnice żacy mogą, od tego roku akademickiego, swój wolny czas spędzać w nowoczesnym Centrum Sportowym oddanym do użytku tydzień temu. Nowoczesny obiekt, mieszczący się odremontowanych budynkach z lat 80-tych, składa się z hali sportowej. – Dodatkowe 950 m2 pozwoliło na stworzenie dużej siłowni, sali do aerobiku, sali do uprawiania sportów walki. Obecnie powierzchnia obiektu wynosi 3010 m2, a kubatura – 20 000 m3 – mówi Wiesław Sikora, kanclerz PL. Modernizacja centrum jest częścią planów Politechniki, która dąży do udoskonalenia przestrzeni swojego kampusu przy ul. Nadbystrzyckiej. − W nowym roku akademickim chcemy zakończyć prace inwestycyjne na kampusie. Modernizacja Centrum Sportowego to pierwszy etap rozbudowy naszych zewnętrznych obiektów sportowych. Chciałbym, aby obszar 15 hektarów kampusu był spójny i dobrze zagospodarowany, tworząc przy tym przyjazną przestrzeń do pracy i studiowania − mówi prof. Piotr Kacejko, rektor lubelskiej Politechniki. Całkowity koszt inwestycji to ponad 7 mln zł, z czego 2,5 mln zł pochodziło ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za rok uczelnia planuje zmodernizować zewnętrzne obiekty sportowe, m.in. pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej i boiska do piłki ręcznej. Powstać ma 120-metrowa tartanowa bieżna zakończona skocznią w dal i dwa zadaszone korty tenisowe. Obecnie studenci politechniki mogą zdobywać wiedzę na 20 kierunkach na 6 wydziałach uczelni. W tym roku politechnika nie zlikwidowała żadnego kierunku i nie miała trudności z naborem. Najwięcej osób ubiegało się o jedno miejsce na informatyce – 2,9 osoby na miejsce, finansach i rachunkowości – 2,8 osoby na miejsce, mechanice i budowie maszyn – 2,2 osoby na miejsce, inżynierii biomedycznej – 1,9 osoby na miejsce i budownictwie – 1,8 osoby na miejsce. Uczelnia otworzyła dwa nowe kierunki: marketing i komunikację rynkowa oraz inżynierię systemów bezpieczeństwa wewnętrznego. (EM.K.)