Medyczne nominacje

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył akty powołania konsultantom wojewódzkim. W dziedzinie kardiologii dziecięcej – dr n. med. Ewie Stążce-Gregosiewicz i mikrobiologii lekarskiej – dr hab. n. med. Alinie Olender. Obie panie zostały powołanie po raz pierwszy na 5-letnią kadencję.
Dr Ewa Stążka-Gregosiewicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz nauczycielem akademickim w Klinice Kardiologii Dziecięcej. W 1991 r. uzyskała dyplom doktora nauk medycznych w zakresie pediatrii. Dr hab. Alina Olender jest specjalistą z zakresu mikrobiologii lekarskiej. Pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest znaną popularyzatorką swojej dziedziny wiedzy i cenionym pedagogiem.
Funkcje konsultantów wojewódzkich stały się znacznie mniej pożądane przez przedstawicieli środowiska medycznego, kiedy zaczęły się wiązać z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych, czego wielu lekarzy obawia się, nie tylko chroniąc przed ludzką zawiścią, ale i ze względów bezpieczeństwa. Konsultanci podlegają także szeregowi ograniczeń w związku z prowadzoną działalnością czy kontaktami ze światem biznesu, zwłaszcza farmaceutycznego. Profity są zaś niemal wyłącznie prestiżowe (uposażenie konsultantów zależy bowiem od środków pozostających w gestii poszczególnych Urzędów Wojewódzkich i z reguły nie przekracza tysiąca złotych miesięcznie). Rola konsultantów ma jednak wzrosnąć wraz ze zmianami w organizacji systemu opieki zdrowotnej i jej finansowania, proponowanymi przez rząd do wdrożenia począwszy od 2018 r., kiedy to więcej zadań mają przejąć właśnie wojewodowie i budowane przez nich nowe i przejmowane (m.in. z NFZ) organy administracji medycznej.TAK