Medyczny krok w przyszłość

Uroczystość otwarcia działu nowoczesnej diagnostyki obrazowej w szpitalu MSWiA

W lubelskim szpitalu MSWiA otwarty został nowy oddział diagnostyki obrazowej. Za 14 milionów złotych w nowym segmencie placówki przy ul. Grenadierów powstały pracownie rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, ultrasonografii i rentgenodiagnostyki ogólnej. Z nowoczesnej aparatury korzystać będą nie tylko mundurowi, ale wszyscy mieszkańcy Lublina i województwa.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie świadczy usługi z zakresu ochrony zdrowia już od ponad 70 lat. Placówka ciągle poprawia skuteczność i jakość usług, bezpieczeństwo pracy, realizuje nowe inwestycje, a także dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników.

W grudniu ubiegłego roku za ponad 40 milionów złotych została zakończona budowa łącznika wraz z blokiem operacyjnym. Większość środków na budowę łącznika oraz wyposażenia poszczególnych zlokalizowanych w nim pochodziła z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W nowym obiekcie zlokalizowane zostały pomieszczenia infrastruktury technicznej i pomocniczej, apteka szpitalna, dział diagnostyki laboratoryjnej, centralna sterylizatornia, blok operacyjna i izba przyjęć. We wtorek w tej części, inwestycji otwarto w dział diagnostyki obrazowej. Na parterze nowym budynku znalazły się kompletnie wyposażone pracownie rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, ultrasonografii i rentgenodiagnostyki ogólnej.

– Dział diagnostyki obrazowej wykonuje mnóstwo bardzo ważnych badań nie tylko dla pacjentów tego szpitala, ale dla wszystkich placówek medycznych Lublina i Lubelszczyzny – mówił podczas otwarcia wojewoda Przemysław Czarnek. – Gratulujemy panu dyrektorowi wszystkich osiągnięć w ostatnich latach. Ten szpital MSWiA jest niezwykle ważny z punktu widzenia sieci placówek szpitalnych Lublina i Lubelszczyzny, mówię tu w szczególności o szpitalnym oddziale ratunkowym – dodał wojewoda.

Obecny na uroczystości Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego także podkreślał, że otwarcie nowoczesnego działu diagnostyki to dobra informacja nie tylko dla pacjentów MSWiA, ale dla wszystkich z województwa, którzy potrzebują wykonać specjalistyczne badania. – Dzięki takim inwestycjom zmniejszą się kolejki w innych placówkach medycznych, choćby nadzorowanych przez Samorząd Województwa – zaznaczył Z. Wojciechowski.

Otwarcie nowego działu diagnostyki obrazowej to nie jedyna dobra informacja związana ze szpitalem MSWiA. Lada dzień przy Grenadierów rozpocznie się budowa przyszpitalnej przychodni, w której znajdzie się aż siedem poradni. Władze placówki już wystąpiły o pozwolenie na budowę. Koszt inwestycji to około 20 milionów. KB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here