Megaprzemyt

Przemyt szedł z Rosji i Włoch. Mowa o 10 milionach paczek papierosów i stratach Skarbu Państwa szacowanych na 155 milionów złotych. Członkowie grupy przestępczej wpadli na chełmskim parkingu.

Lubelski wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Serhijowi K. Według ustaleń, jako członek międzynarodowej grupy przestępczej, brał on udział w przemytach z Rosji i Włoch. Śledztwo w tej sprawie prowadzone było wspólnie z funkcjonariuszami chełmskiego wydziału Centralnego Biura Śledczego Policji.

– W grudniu 2011 roku funkcjonariusz celny dokonał sprawdzenia numerów rejestracyjnych ciężarówki oczekującej na parkingu w Chełmie i ustalił, że ciężarówka o tych samych numerach oczekuje w kolejce do przejścia granicznego w Dorohusku. Dokonano kontroli ciężarówki oczekującej w kolejce i wówczas funkcjonariusze spostrzegli, jak trzech mężczyzn zmienia numery rejestracyjne tej ciężarówki. W samochodzie ujawniono papierosy, które zgodnie z dokumentacją miały opuścić terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z listem przewozowym papierosy miały być przewiezione z Kaliningradu przez Polskę do portu w Odessie, a następnie transportem morskim do Panamy. Jednocześnie ujawniono przy tych mężczyznach dokumenty przewozowe, z których wynikało, iż samochody, które przewoziły papierosy, przewoziły płyty wiórowe – informuje biuro prasowe Prokuratury Krajowej.

W toku śledztwa udało się ustalić, że w przypadku papierosów rosyjskich, przy wjeździe na teren Polski przemytnicy wykorzystywali procedurę tranzytu. Papierosy z Włoch były zaś do Polski eksportowane (w pojazdach ciężarowych zawracanych po zakończeniu odprawy celnej z przejścia granicznego pod pozorem przewożenia innego ładunku, zadeklarowanego w innym zgłoszeniu celnym eksportow.

Straty: 155 milionów złotych

Członkowie grupy zamieniali tablice rejestracyjne wykorzystywanych do przemytu ciężarówek, podrabiali faktury, zgłoszenia celne, sporządzali podwójne komplety dokumentów przewozowych, przedkładanych polskim i ukraińskim organom celnym. W rzeczywistości po zakończeniu procedury tranzytu bądź eksportu w systemach celnych wyroby tytoniowe nie jechały dalej, a pozostawały w Polsce. Tu były przekazywane kolejnym osobom.

W ten sposób oskarżony K. wraz z innymi członkami gangu uniknął lub usiłował uniknąć opodatkowania ponad 10 milionów paczek papierosów, czym naraził Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 155 milionów złotych w zakresie cła, VAT-u i akcyzy.

– Oskarżony był poszukiwany listem gończym i na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Dotychczas prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom, które zostały już prawomocnie skazane na kary pozbawienia wolności – podkreśla Prokuratura Krajowa.

Za przemyt i udział w zorganizowanej grupie przestępczej Serhijowi K. grozi do 10 lat pozbawienia wolności. (opr. pc)