Miasto potrzebuje 150 mln zł

Obligacje komunalne na 150 milionów złotych może wyemitować gmina Lublin, jeśli zgodzą się na to radni. Środki trafiłyby m. in. na inwestycje drogowe.


Decyzję radni podejmą na czwartkowej sesji. Projekt uchwały, sygnowany podpisem skarbnik miasta Ireny Szumlak, zakłada emisję dwóch transz obligacji po 75 mln zł.
Obligacje to papiery wartościowe emitowane w tym przypadku przez samorząd. Kupują je obligatariusze, by po kilku latach samorząd mógł wykupić je z powrotem. Środki trafią na nowe drogi oraz na spłatę już zaciągniętych zobowiązań. – „Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na realizację wydatków majątkowych, w szczególności na budowę i przebudowę dróg oraz inne konieczne koszty towarzyszące realizacji inwestycji drogowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. CH

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here