Miasto silniejsze w MZC

Zwiększyła się reprezentacja Gminy Miejskiej Włodawa w zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego. To efekt porozumienia burmistrza Włodawy z władzami MZC. Zmiany zostały zaakceptowane przez członków MZC w czasie obrad zgromadzenia, które odbyło się 30 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie.

Liczba przedstawicieli miasta Włodawa w zgromadzeniu związku wzrosła z dwóch do dwunastu. Powiększono ogólną liczbę delegatów – z 14 do 24, z czego połowę ma teraz miasto. W znaczący sposób zwiększyło to zdolność oddziaływania miasta na decyzje władz MZC, w którym miasto obejmuje niemal 47% ogólnej liczby mieszkańców zamieszkujących teren gmin członkowskich.
– Podjęte działania to efekt obecnej, dobrej współpracy miasta z władzami Międzygminnego Związku Celowego i należącymi do niego gminami. Pozwolą one na kontynuację i rozwój realizacji zadania dotyczącego gospodarki odpadami – wyjaśnia burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.
Zgromadzenie związku podjęło również decyzje o przekształceniu powstałego przed czterema laty Zakładu Zagospodarowania Odpadów w spółkę prawa handlowego, jak też nadania mu prawa własności (w miejsce dotychczasowego użytkowania) gruntu, na którym wybudowany jest zakład.

– Planowane przekształcenie ma na celu poprawę efektywności funkcjonowania zakładu, jak też nadanie mu samodzielności kapitałowej, dzięki której będzie mógł samodzielnie prowadzić dalsze inwestycje dostosowując się do nowoczesnych wymogów technologicznych w zakresie przetwarzania odpadów nie absorbując do tego środków z budżetu gmin członkowskich – wyjaśnia Józef Steć z MZC.
Międzygminny Związek Celowy zajmuje się przede wszystkim gospodarką odpadami. Jego główną inwestycją jest nowo wybudowany kosztem kilkunastu mln zł zakład zagospodarowania odpadów we Włodawie. W skład MZC wchodzą: miasto Włodawa oraz 6 gmin: Hańsk, Hanna, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka i Stary Brus. (pk)