Miastu z powiatem nie po drodze?

Starosta świdnicki podpisał z przedstawicielami gmin: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki list intencyjny w sprawie partnerstwa przy inwestycjach w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021 – 2030. Mierzą w setki milionów zł. W partnerstwie zabrakło miasta Świdnik.


Starosta Łukasz Reszka zapewnia: „Zaprosiliśmy do współpracy wszystkie gminy z naszego powiatu”. Na co Marcin Dmowski, zastępca burmistrza odpowiada: „Nie chcieliśmy się rozdrabniać na pomniejsze projekty”. I przypomina, że miasto nie odcina się od współpracy z powiatem i nie tylko współuczestniczy w budowie dróg powiatowych, ale i w 100 proc. finansuje budowę powiatowej „porodówki”.

Powiat Świdnicki, wspólnie z 4 gminami, stara się o wpisanie szeregu inwestycji do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021 – 2030. Plany zakładają realizację przedsięwzięć za setki milionów złotych. Do końca września można było składać propozycje projektów o strategicznym znaczeniu, których realizacja wpłynęłaby na dynamizację rozwoju regionu lubelskiego. Powiat Świdnicki postanowił zrobić to wspólnie z gminami.

– Wiemy, że w nowym okresie programowania jeszcze większy akcent zostanie położony na przedsięwzięcia oparte na partnerstwie, dlatego zaprosiliśmy do współpracy wszystkie gminy z naszego powiatu – mówi Łukasz Reszka, starosta powiatu świdnickiego.

Prawie wszystkie gminy pozytywnie odniosły się do pomysłu i 30 września włodarze gmin i powiatu podpisali list intencyjny w sprawie partnerstwa. Sygnatariusze dokumentu zgłoszą plany szeregu inwestycji w kilku obszarach.

– Zdajemy sobie sprawę, że zgłoszenie przedsięwzięcia nie jest równoznaczne z zapewnieniem finansowania jego realizacji. Mamy jednak dużą nadzieję, że przedstawione przez nas pomysły lub chociaż ich część zostanie wpisana do strategii rozwoju – dodaje Ł. Reszka.

Przedsięwzięcia za 350 mln zł

Plany zakładają działania z zakresu komunikacji (m.in. modernizację dróg, zakup autobusów niskoemisyjnych, budowę stacji ładowania pojazdów z napędem elektrycznym, budowę ścieżek rowerowych), ochrony środowiska (m.in. modernizację kompleksu zbiorników wodnych na terenie gminy Mełgiew, budowa PSZOK-ów, zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Giełczew, adaptacji do zmian klimatu (m.in. budowę żłobka, przedszkola, biblioteki, dwóch sal gimnastycznych z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego, montaż odnawialnych źródeł w budynkach prywatnych i w budynkach użyteczności publicznej, modernizację oświetlenia drogowego, transformację cyfrową (m.in. zaprojektowanie i budowę infrastruktury światłowodowej, uruchomienie usług elektronicznych we wszystkich urzędach) oraz kultury, turystyki i wspierania przedsiębiorczości (m.in. modernizację pałacu w Podzamczu, dworu w miejscowości Stryjno-Kolonia, rewitalizację zespołu parkowego w Krępcu, system dotacji dla przedsiębiorców). Koszt tych przedsięwzięć szacowany jest na ponad 350 milionów złotych.

Jeszcze droższa byłaby budowa zbiornika wodnego „Oleśniki” w dolinie Wieprza. Budowa zbiornika o powierzchni ponad 1300 ha mógłby pochłonąć nawet 400 milionów złotych. Wszystkie inwestycje miałyby zostać zrealizowane przed 2030 r.

Miasto proponuje inwestycję ponadpowiatową

Dlaczego Miasto zrezygnowało z partnerstwa z powiatem? – Burmistrz Miasta Świdnik złożył jeden wniosek propozycji projektu o strategicznym dla województwa znaczeniu – na budowę Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku. To inwestycja o charakterze ponadpowiatowym – miejsce byłoby m.in. centrum szkoleniowym i zapewniło rozwój lokalnej piłki siatkowej, stąd też planowane partnerstwo z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz Wojewódzkim Związkiem Piłki Siatkowej w Lublinie. Wybieramy najlepsze partnerstwa, które mają uzasadnienie do zakresu planowanej inwestycji – zarówno w aspekcie wspólnej pracy, jak i finansowania.

Cały czas pozostajemy w stałym kontakcie z zarządem województwa. Nie chcieliśmy się rozdrabniać na pomniejsze projekty, zależało nam na wybraniu jednej kluczowej inwestycji, która będzie miała charakter ponadlokalny i z perspektywy miasta jest priorytetowa. Przy mniejszych działaniach każdorazowo korzystamy ze wszystkich form wsparcia czy dotacji, co jest możliwe dzięki sprawnie funkcjonującemu Wydziałowi Funduszy Europejskich. Tam, gdzie partnerstwa z powiatem są niezbędne – działamy wspólnie – jak w przypadku budowy dróg powiatowych. Co więcej – miasto samodzielnie i w 100% finansuje budowę porodówki w powiatowym szpitalu w ramach projektu „Bezpieczna Mama” – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

jk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here