Międzynarodowe nauki społeczne i medyczna różnorodność

Dzień otwarty w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Kolejne dwie lubelskie uczelnie otworzyły w minionym tygodniu swoje drzwi przed kandydatami na studia.


Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie postawiła na prezentację zdolności i talentów swoich zagranicznych studentów. To jedna z najbardziej umiędzynarodowionych szkół wyższych w regionie. Uczelnia kształci obecnie na siedmiu kierunkach studiów magisterskich i licencjackich i 56 kierunkach studiów podyplomowych.

Podczas dni otwartych, które odbyły się 9 kwietnia, kandydaci mogli zajrzeć do nowoczesnych pracowni i sal wykładowych uczelni i np. poddać się licznym zabiegom upiększającym wykonywanym przez studentów kosmetologii, obejrzeć pokazy sztuk walki czy dowiedzieć się nieco więcej o kulturze krajów afrykańskich czy azjatyckich, z których pochodzą liczni studenci zagraniczni WSSP.

– Wśród bogatej oferty edukacyjnej naszej uczelni warto zwrócić specjalną uwagę na kierunek fizjoterapia. Oferujemy na tym kierunku dwa rodzaje studiów: studia II stopnia – 2 letnie studia magisterskie i studia jednolite magisterskie 5-letnie. Studenci, którzy już teraz studiują na studiach licencjackich pierwszego stopnia, mogą na naszej uczelni uzupełnić wykształcenie na dwuletnich studiach magisterskich – podkreśla prof. dr hab. Witold Kłaczewski, rektor WSSP.

Program nauczania na kierunku fizjoterapia spełnia wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Podczas studiów studenci zdobywają m.in. umiejętności w zakresie nowoczesnych form terapii manualnej, odnowy biologicznej w sporcie (masaż sportowy, odżywianie w sporcie, techniki relaksacyjne).

– Drugim ważnym kierunkiem jest ekonomia. Tu popularna jest szczególnie specjalizacja ekonomia menedżerska. Mamy również możliwość uruchomienia studiów ekonomiczno-informatycznych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia – dodaje rektor WSSP. Uczelnia stara się także o uzyskanie możliwości prowadzenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Obecnie na uczelni można zrobić licencjat z pielęgniarstwa. WSSP dla tego otwartego w ubiegłym roku kierunku uzyskała najwyższe oceny akredytacyjne, posiada również wyposażone w doskonały sprzęt pracownie pielęgniarstwa, m.in. w specjalistyczne fantomy do nauki zawodu. WSSP oferuje także studia w języku angielskim oraz możliwość odbycia zagranicznych staży czy uzyskania atrakcyjnych stypendiów.

Medycy stawiają na różnorodność

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie dni otwarte odbyły się 10 kwietnia. Największa uczelnia medyczna w regionie kształci obecnie około 7000 studentów na czterech wydziałach. – Najbardziej obleganymi co roku kierunkami są lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Uczelnia, która nie musi specjalnie kusić studentów, bo co, roku ma doskonały nabór, postawiła w tym roku na różnorodność. – Mamy 15 kierunków, to wystarczająca obecnie oferta. Największym zainteresowaniem cieszy się od lat wydział lekarski i lekarsko-dentystyczny, średnio kandyduje po 15 osób na jedno miejsce – mówi Krystyna Malkowska, kierownik Działu Jakości Kształcenia UM.

Uczelnia zaprezentowała szeroki wachlarz najciekawszych przedmiotów, z którymi student może zetknąć się w trakcie studiów. Podczas dni otwartych każdy mógł spróbować swoich sił m.in. w rozpoznawaniu poszczególnych kości, sprawdzeniu znajomości i wykorzystania popularnych ziół, czy identyfikacji próbki genetycznej. – W naszej katedrze zajmujemy się genetyką sądową, czyli m.in. badaniami dowodów rzeczowych, ustalaniem ojcostwa i identyfikacją osób o nieustalonej tożsamości.

Przyjmujemy również zlecenia dla policji, która korzysta z naszej wiedzy i doświadczenia – mówił Rafał Kaliszczuk, pracownik Katedry Medycyny Sądowej, zawodowo zajmujący się genetyką sądową. Oprócz stoisk z atrakcyjnymi pokazami kandydaci mogli posłuchać medyków-praktyków, którzy opowiadali o swoim doświadczaniu i posłuchać debaty pt. „UMLUB i moja droga do celu…”, w której uczestniczyli studenci, absolwenci i wykładowcy.

Wśród ciekawszych kierunków, którymi warto zainteresować się podczas tegorocznej rekrutacji, jest uruchomiona w Uniwersytecie Medycznym rok temu biomedycyna. – To jedyny taki kierunek w Polsce, dotychczas istniał tylko poziom licencjacki, a rok temu powstała możliwość kontynuacji kształcenia na tym kierunku na studiach magisterskich – tłumaczy dr Włodzimierz Matysiak, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego.

Absolwenci biotechnologii mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w instytutach naukowo-badawczych, przemyśle farmaceutycznym, w firmach biotechnologicznych czy przy prowadzeniu badań klinicznych lub na stanowisku rzecznika patentowego, w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia. – Obserwujemy duże zainteresowanie tym sektorem nauk medycznych – dodaje rzecznik.

Uczelnia prezentowała także szeroką gamę zajęć pozauniwersyteckich, m.in. swoją ofertę sportową i Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. (EM.K.)

Drzwi Otwarte Uniwersytetu Medycznego

Drzwi Otwarte WSSP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here