Międzynarodowy Dzień Białej Laski

(24 października) Kilkadziesiąt osób, głównie członków włodawskiego koła Polskiego Związku Niewidomych, spotkało się w sali Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie.

Okazją do spotkania był obchodzony Międzynarodowy Dzień Białej Laski – święto ludzi niewidomych i słabowidzących. Rolę gospodarza pełniła wieloletnia przewodnicząca Koła PZN – Maria Wołoszyn, zaś wśród gości byli m.in.: burmistrz Wiesław Muszyński, Maria Olszak – prezes lubelskiego okręgu PZN, Halina Walczykiewicz – z LOPZN, dyrektorzy: MDK-u – Marek Wójciga i Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Dorota Ostrowska.
Międzynarodowy Dzień Białej Laski jest doskonałą okazją do złożenia Państwu najszczerszych podziękowań za pracę włożoną na rzecz pomocy ludziom najsłabszym i tworzenie im warunków do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym – mówił starosta. – Dzięki Państwa pasji, pracy i poświęceniu ludzie pokrzywdzeni przez los mają ułatwione życie i mogą korzystać z czasu wypełnionego pożyteczną i kreatywną działalnością. Na szczególne słowa uznania zasługuje wzorowa współpraca włodawskiego Koła PZN z samorządami naszego powiatu, w tym ze Starostwem Powiatowym we Włodawie. Jestem głęboko przekonany, że Państwa dotychczasowe doświadczenie i społeczna praca będą impulsem do kontynuowania szlachetniej idei pomagania najsłabszym.
Uroczystość uświetnił występ zaprzyjaźnionego zespołu „Kresowianki” pod kierunkiem Barbary Litwiniuk.

Spotkanie zakończyły rozmowy dotyczące problemów tego środowiska oraz sprawy organizacyjne.
Podczas uroczystości wręczono odznaki „Przyjaciel Niewidomych”. Z rak pani prezes LOPZN otrzymali je: starosta A. Romańczuk, burmistrz W. Muszyński i dyrektor D. Ostrowska. (p)