Międzynarodowy sukces Paderewskiego

Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie jest jedną z pięciu szkół w Polsce i jedyną w Lublinie, która może się pochwalić autoryzacją w międzynarodowym programie International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP)

Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie otrzymała autoryzację w międzynarodowym programie International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP). To pierwsza w naszym regionie i jedna z pięciu w Polsce szkół oferujących międzynarodową edukację od pierwszej klasy szkoły podstawowej.


– To wielki sukces i wyjątkowe osiągnięcie w skali kraju – mówi Katarzyna Olejnik, dyrektorka Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski. – Jestem dumna z naszego zespołu: podjęliśmy wyzwanie i w najkrótszym możliwym czasie zrealizowaliśmy wymagające standardy wyznaczone dla szkół PYP. Nie udałoby się to bez naszej dbałości o jakość nauczania, nad którą pracowaliśmy od początku istnienia szkoły – dodaje.

IB PYP jest międzynarodowym programem dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, który koncentruje się na potrzebach społecznych i emocjonalnych dziecka. Jego celem jest rozwój kreatywnych, wrażliwych, odpowiedzialnych, dobrze wykształconych i krytycznie myślących młodych ludzi. – W naszej szkole uczymy przede wszystkim dociekania i stawiania pytań. Dzieci uczą się jak myśleć samodzielnie i brać odpowiedzialność za własne uczenie się, są również zachęcane do krytycznego myślenia – tłumaczy Katarzyna Kijek-Kubejko, koordynatorka programu PYP, wicedyrektorka szkoły.

Sercem tej nowoczesnej szkoły jest biblioteka, w której znalazły się nie tylko teksty polskiej i światowej klasyki, ale i miejsce do cichej nauki czy półki do darmowej wymiany książek pomiędzy uczniami. Centralne miejsce zajmuje duży okrągły stół, przy którym uczniowie mogą wykonywać prace plastyczne.

Szkoła zadbała także o zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy są dla uczniów naturalnymi przewodnikami, a jednocześnie sami wciąż uzupełniają własną wiedzę, dbając o samokształcenie. Placówka musiała też przejść dwuletni proces autoryzacji, (przyjeżdżali m.in. międzynarodowi eksperci z organizacji IB). Otrzymanie autoryzacji w programie nastąpiło w wakacje po ostatniej weryfikacyjnej wizycie. Tegoroczny rok szkolny szkoła podstawowa przy ul. Symfonicznej rozpoczęła już jako pierwsza w województwie lubelskim IB World School.

Choć w placówce obowiązuje polska podstawa programowa, to nauczanie rozszerzane jest o zagadnienia międzynarodowe, a dzieci uczą się, że są częścią globalnej społeczności. Do czwartej klasy uczniowie nie dostają żadnych ocen, a w dzienniku elektronicznym rodzice mogą zapoznać się ze szczegółowymi opisami ich umiejętności i dowiedzą się o tym, nad czym trzeba jeszcze popracować. Kluczowe dla programu jest też stawianie na doskonalenie umiejętności językowych.

Emilia Kalwińska

Organizacja IB (International Baccalaureate) powstała w 1968 roku. Jest uznawana za jedno z najlepszych i najbardziej prestiżowych stowarzyszeń edukacyjnych. Zapewnia uczniom na całym świecie wysokiej jakości edukację w ramach 3 spójnych ze sobą programów nauczania: PYP (Primary Years Programme – program dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych), MYP (Middle Years Programme – program dla uczniów w wieku gimnazjalnym) i DP Diploma Programme – program realizowany podczas dwóch ostatnich lat nauki w szkole średniej). Lubelskie Międzynarodowe Szkoły „Paderewski” od tego roku organizują międzynarodowe nauczanie na wszystkich trzech poziomach.