Miejska spółka zarobi na mieście?

Budowa kolumbarium na cmentarzu na Majdanku, jak ostatnio niemal wszystkie inwestycje, nie mieści się w założonym przez Ratusz budżecie. W powtórzonym przetargu najtańsza oferta, złożona przez miejską spółką MKK, jest o blisko 150 tys. droższa, niż planowali urzędnicy.


Kolumbarium ma docelowo liczyć 1500 nisz na urny, ale w pierwszym etapie, którego realizację miasto planuje rozpocząć w tym roku, ma powstać 288.

– W Lublinie od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie pochówkiem urnowym, a tego rodzaju budowli brakuje w naszych zasobach komunalnych. Realizację kolumbarium na cmentarzu na Majdanku podzielono na kilka etapów. W tym roku oprócz dokumentacji projektowej dla całości, powinno powstać pierwszych 288 nisz urnowych. Budowa kolejnych będzie zlecana – zapowiadał w lipcu Janusz Semeniuk, Zastępca Dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

To właśnie na początku tegorocznych wakacji urzędnicy ogłosili pierwszy przetarg dla tego zadania. Jego zwycięzca miał zaprojektować całe kolumbarium składające się z 4 segmentów, a następnie zbudować w terenie jego pierwszą (najmniejszą) część. Ostatecznie całe postępowanie zostało jednak unieważnione z powodu zbyt wysokich cen od zainteresowanych zleceniem firm.

Najtańsza była wówczas propozycja złożona przez Miejską Korporację Komunikacyjną – spółkę-córkę należącego do samorządu MPK Lublin. Opiewała ona na ponad 553 tys. zł. W miejskim budżecie zarezerwowano z kolei niecałe 484 tys. zł. Dodatkowo urzędnicy po analizie odrzucili ją z powodów formalnych, podobnie jak drugą pod względem ceny ofertę firmy ZWB Trykacz z Łucki k. Lubartowa (ponad 871 tys. zł). Następna propozycja wynosiła już 1,89 mln zł (od firmy Drogbud z Mokrego k. Zamościa), a na taki wydatek miasto nie mogło sobie pozwolić.

W powtórzonym przetargu wystartowały już tylko dwie firmy, które za pierwszym podejściem złożyły najtańsze oferty, jednocześnie podlegające odrzuceniu z przyczyn formalnych. Tym razem miasto zwiększyło swój budżet do wysokości ponad 573 tys. zł. Proponowane ceny podnieśli jednak także wykonawcy. Najtańsze znów jest MKK Lublin, które oczekuje obecnie 630 tys. zł.

Ratusz jeszcze nie zdecydował czy dołoży brakującą kwotę czy też ponownie unieważni przetarg. Decyzja zostanie podjęta dopiero po przeanalizowaniu złożonych ofert pod kątem formalnym.

Marek Kościuk